Brukerundersøkelse - Helse og mestring

To personer i en hengekøye

Kongsvinger kommune vil i løpet av november 2021 gjennomføre brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdene i kommunalområde helse- og mestring.

Undersøkelsene vil gjennomføres som elektroniske e-postundersøkelser, ved intervjuer av brukere og ved manuelt tilsendte undersøkelser for de som ikke har e-postadresse.

Kommunen er opptatt av å levere god kvalitet på alle tjenester. Målet med brukerundersøkelsene er å kvalitetssikre og videreutvikle dagens tjenesteleveranser. Det er brukerne og pårørende som sitter på opplevelsene, og det er derfor viktig for oss å få feedback fra disse. Tilbakemeldingene fra brukerne vil gi oss muligheten til å ha en kontinuerlig evaluering av tjenestene våre, og gi oss viktige tilbakemeldinger i forhold til om bistanden som mottas er tilfredsstillende, og om de opplever at de samarbeider godt med tjenestestedet.

Vi håper at både beboere og pårørende ser nytten av å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi sammen kan være med å videreutvikle fremtidens tjenester.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30