HØRING: Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Forside av dokumentet budsjett og økonomiplan 2022-2025

Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan 2022-2025 ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn.

Frist for høringsinnspill:

  • 4. desember 2021

Høringsinnspill sendes til:

 


Her finner du Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 2022-2025 som ble lagt fram 3. november

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med Rådmannens budsjettforslag ble det holdt et informasjonsmøte onsdag 3. november kl 14:00.

Frister og behandling:

12.11.2021 Politiker frist for innsending av spørsmål i politikerportalen
15.11.2021 Rådmann frist for besvaring av spørsmål i politikerportalen
17.11.2021 Budsjett/handlingsprogram behandles i formannskapet
19.11.2021-4.12.2021 Høring: Formannskapets budsjett/handlingsprogram
Høringsinnspill sendes: postmottak@kongsvinger.kommune.no
1.12.2021 Politiker frist for innsending av spørsmål i politikerportalen
4.12.2021 Rådmann frist for besvaring av spørsmål i politikerportalen
9.12.2021 Kommunestyrets behandling

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30