Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass. Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.
Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.