Om prosjektet

Ung Inkludering har vært et regionalt treårig prosjekt med forpliktende kommunestyrevedtak i alle seks kommuner, og med delfinansiering og bidrag fra Fylkeskommunen, Statsforvalteren og NAV. Prosjektet har vært banebrytende og innovativt, og skilt seg ut fra andre prosjekter ved at vi har gått etter de positive avvikene. Vi har ikke lett etter feil og mangler, men forsøkt å finne ut hvor vi til tross for dårlig utgangspunkt har lyktes.

Det har vært stor involvering av innbyggere og ansatte i alle seks kommuner, vi har hatt følgeforskning fra Høgskolen i Innlandet og faglig veiledning i prosjektet. Prosjektet vårt har fattet Statsministerens interesse, og er et av få prosjekter som har fått muligheten til å komme med innspill til Regjeringens nye ungdomssatsning. Jeg vil takke alle de som har bidratt inn i prosjektet. Dere har alle gjort en forskjell for de det gjelder, og for hele utviklingen av Kongsvingerregionen!

Tre år har gått. Nå har vi kunnskapen og er mer forberedt på den store felles oppgaven vi har med både å stoppe utviklingen og hente tilbake de som har falt utenfor, og dermed bidra til økt ung inkludering i Kongsvingerregionen. Nå er det viktig at vi i hver kommune følger opp de anbefalingene som rapporten gir. Lykke til alle samme!

Sluttrapport

Her finner du sluttrapporten 

Hjemmesiden til Ung Inkludering

Her finner du informasjon om prosjektet