SFO - Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever før og etter at vanlig skoledag. SFO er åpen fra klokken 07.00 til 17.00 mandag til fredag. Tilbudet gjelder alle elever på 1.–4. klassetrinn.

Barn på SFO

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. (Juli måned er betalingsfri.)

 • Hel plass: 3 015 kroner per måned
 • Halv plass: 2 155 kroner per måned
 • Enkeltdag: 395 kroner per dag
 • Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid, kroner pr. påbegynt halvtime: 350,-.
 • Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke, kroner pr. påbegynt halvtime 350,-.

12 timers gratis SFO - høsten 2023

 • 12 timer gratis SFO for elever på 2. trinn innføres.
 • Ordningen med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn videreføres.

Følgende priser vil da gjelde for disse elevene:

 • Hel plass: 860,- kr.
 • Halv plass: Gratis.
 • Evt. kostpenger kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass. Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.
Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

I Visma Flyt Skole kan søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

 • Her går du inn på Visma Flyt skole
 • Oppsigelse er fra den 1. per måned med en måneds varsel.
 • Skal du bytte mellom hel og halv plass i SFO, så skal du søke om endre type plass.

Dagplass/tilfeldig plass

Du kan søke om dagplass for enkelte dager (tilfeldig plass). Ta kontakt direkte med SFO på den enkelte skole for å avtale dagplass.

Åpningstider

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.00 til 17.00.

 • SFO har stengt i jule- og påskeuka.
 • SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.
 • SFO er stengt 3 uker i juli, uke 28, 29 og 30.

Har du rett på reduksjon i foreldrebetaling SFO?
Gratis SFO for barn med særskilte behov 5. - 7. trinn

Fra den 01.08.20 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt. Bestemmelsen slår også fast at skolefritidstilbudet for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn skal være gratis.

Du har rett til redusert pris dersom maksprisen for en fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen.

Per 1. januar 2021 er satsen for hel plass på SFO kroner 3015,- og retten gjelder for husholdninger som har en inntekt lavere enn kroner 552 750,-.

Penger for mat kommer i tillegg.

Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO.
Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Slik søker du reduksjon og gratis SFO

Hver familie trenger bare sende én søknad, også dersom dere har flere barn på SFO.

Dere må betale full pris for SFO-plassene frem til søknaden er godkjent. Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av skoleåret, kan dere sende ny søknad.

Krav til dokumentasjon

Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon og må legge ved følgende:

 • kopi av siste skattemelding/selvangivelse (NB! ikke skatteoppgjør)
 • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
 • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din.

Søknader som gjelder for elever på 5. -7. trinn med særskilte behov, må dette dokumenteres og legges ved søknaden.

Dokumentasjon kan sendes til Postmottak i Kongsvinger kommune.

Hvor ofte må det søkes?

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien endres vesentlig grad i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30