Elever med spesielle behov – spesialundervisning

PP-tjenesten utreder elever etter henvisning mht behov for spesialundervisning. PPT utarbeider en sakkyndig rapport med eventuelle anbefalinger om spesialundervisning. Oppvekst fatter vedtak i slike saker.

Ta kontakt med skolen ved bekymringer/meldinger.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30