Hvordan kan jeg bytte skole?

Nærskoleprinsippet

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til (Opplæringsloven).

 

Retningslinjer for skolebytte

Retningslinjer for skolebytte i Kongsvinger kommune» sier at skolebytte kan vurderes dersom det er plass ved den aktuelle skolen og:

  • Eleven har flyttet til et område som sokner til en annen skole og det er mindre enn et år igjen av grunnskolen.
  • Det foreligger pedagogiske årsaker som understøttes av skole og PPT.
  • Det foreligger tunge velferdsgrunner.

Dersom du ønsker å søke om skolebytte sendes søknad med begrunnelse til: Kongsvinger kommune, Servicetorget, 2226 Kongsvinger

 

Fritt skolevalg ungdomstrinnet

Det er fritt skolevalg på ungdomstrinnet. Det innebærer at elever fra hele kommunen kan velge om de vil gå på Austmarka barne- og ungdomsskole eller på Kongsvinger ungdomsskole. Kongsvinger kommune bekoster skoleskyss.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30