Kontakt

Barnevernvakten:
Barnevernvakten: 40 44 16 73 (Barnevernet Kongsvinger)

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 

Politi: 02800 (Politiet)


Sentralbord: 95 83 12 27 

Enhetsleder - Kristin Midtsund 41 40 32 25
Teamleder mottak og undersøkelse - Lena Åsli Mathisen 47 48 69 03 
Teamleder tiltaksteam - Sissel Bøsterud 90 08 25 40 
Teamleder omsorgsteam - Silje-Marie Larsen 90 76 44 57


Postadresse:
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Besøksadresse: 
Rådhusplassen 3, 
2212 Kongsvinger 

 

Barnevern

barnevern

Hvilke avdelinger inngår i barneverntjenesten i Kongsvinger?

  • Mottak og undersøkelse
  • Tiltaksteam
  • Omsorgsteam

Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven.

Hvilke tiltak har barnevernet?

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det iverksettes tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, som f.eks:

  • Hjelpetiltak 
  • Tvangstiltak - Fylkesnemda avgjør alle tvangstiltak. 
  • Adferdstiltak 
  • Tvangstiltak i hjemmet -  barnehage og tilsyn 
  • Omsorgsovertakelse

Alle tiltak skal evalueres jevnlig. Målet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre uten tiltak fra barneverntjenesten. 

Hva skal barnevernet gjøre?

  • Barnevernet skal drive forebyggende samarbeid med andre i forvaltningen og frivillige organisasjoner.
  • Barnevernet setter i verk undersøkelse etter bekymringsmelding inngitt fra for eksempel skole, pårørende, politi, uteteam, barnehage mm.

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid.

Er du bekymret for et barn?

Her finner du 10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet. (PDF, 30KB)

Her kan jeg sende inn en bekymring til barnevernet

Hvem kan jeg kontakte i barnevernet?

Sentralbord: 95 83 12 27 

Enhetsleder - Kristin Midtsund 41 40 32 25
Teamleder mottak og undersøkelse - Lena Åsli Mathisen 47 48 69 03 
Teamleder tiltaksteam - Sissel Bøsterud 90 08 25 40 
Teamleder omsorgsteam - Silje-Marie Larsen 90 76 44 57

Besøksadresse Rådhusplassen 3, 
2212 Kongsvinger 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30