6. Fyll ut søknaden og send inn

Slik går du fram:

1. Du kan sende inn byggesøknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til byggeplanene
 

2. Skjemaene:

3. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet.

4. Samle alle vedlegg som skal legges ved byggesøknaden din.

5. Send inn byggesøknad med alle vedlegg og relevant dokumentasjon:

  • er du sikker på at søknaden er komplett, og at du ikke trenger dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 3 uker.
  • må du ha dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 12 uker. Det kan ta ytterligere 4 uker hvis vi må innhente tillatelser, samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter.

Har du glemt å opplyse om noe relevant i byggesøknaden?

Det er ditt ansvar å sørge for at alle lover og regler blir fulgt. Har du glemt å opplyse om noe som kan påvirke utfallet av byggesøknaden din, blir vedtaket fra oss ugyldig. Pass derfor på at både naboene og vi får all relevant informasjon. Hvis ikke kan det hende at du må nabovarsle og søke på nytt.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER