8. Skaffe ferdigattest

Når bygget er ferdig, må du søke oss om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Slik går du fram:

1. Når det du bygger er helt ferdig, må du søke oss om en ferdigattest.

2. Du kan bruke blankett "5167 Søknad om ferdigattest".

3. Du må vente 3 uker fra du sender inn søknad om ferdigattest til du kan ta i bruk det du har bygget.

Når søker jeg om ferdigattest?

Når du søker om ferdigattest bekrefter du at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden din, og i tråd med plan- og bygningslovens krav.

Ble det du bygde helt likt det du fikk tillatelse til?

Da trenger du kun å fylle ut blanketten, og trenger ikke legge ved noen vedlegg.

Ble det du bygde annerledes enn det du fikk tillatelse til?

Da må du først finne ut om endringene er så store, at vi krever at du må nabovarsle og søke på nytt. Mener vi at avviket er så lite at det ikke har betydning for hverken tillatelsen din eller naboene? Da må du legge ved vedlegg som dokumenterer avviket. Dette kan for eksempel være en oppdatert fasadetegning som viser at vinduene ble mindre enn planlagt.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER