Eiendomsskatt

I Kongsvinger kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

eiendomsskatt

Skattesatser i Kongsvinger kommune

  1. Bolig og fritid   3,2 ‰
  2. Næring og tomter   3,2 ‰
  3. Særskilt grunnlag   2.20 ‰

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Skattesatsen for eiendomsskatten skal være mindre enn 7 promille av takstgrunnlaget. I Kongsvinger er satsen satt til 3,2 promille.

Eksempel på eiendomsskatt:

For en boligeiendom som er taksert til 2.000.000 kroner vil eiendomsskatten bli:

Takst redusert med obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% = 2.000.000*0,7= 1.400.000*3,2 ‰ = 4 480 kroner. 

Beløpet fordeles på fire fakturaer/terminer.

Er eiendomsskattetakst og ligningsverdi det samme?

NB! Eiendomsskattetaksten må verken forveksles med skatteetatens formuesgrunnlag eller ligningsverdi som fremkommer på selvangivelsen.

Retningslinjer som takstnemnda har vedtatt legges til grunn ved takseringen. I tillegg benyttes opplysninger fra matrikkelen som er landets offisielle eiendomsregister. Takstnemnda har gjort skjønnsmessige vurderinger for å komme frem til antatt markedsverdi/takst.

Klage på eiendomskatt?

Skattelistene og fritaksliste lå ute til offentlig gjewnnomgang fra 1. mars til 23. mar. 2023. Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Eventuell klage kan sendes i skjemaet under eller via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Eiendomsskatt, postboks 900, 2226 Kongsvinger. Klage må sendes innen 12.04.2023.

Her kan du klage, søke om endring eller fritak.

Ofte stilte spørsmål

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30