Kart

Kommunen har flere digitale karttjenester. Her finner du en oversikt over alle med en kort forklaring.

Bildet av noen som klikker på et kart på et nettbrett

Kart over Kongsvinger kommune

Benytt denne kartløsningen hvis du vil finne informasjon om din eiendom eller ønsker å bli kjent i Kongsvingerregionen. Her finner du blant annet 3D kart, matrikkelinformasjon, flyfoto fra ulike årstall, flomkart, lenker til gårdskart  og arealplaner. https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=bc601b13ef424ee0924c640bef2731fd

Arealplaner

Benytt Arealplaner.no hvis du skal finne hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom eller du er berørt av en arealplanprosess. Her finner du gjeldende kart og bestemmelser for din eiendom og høringsdokumenter for arealplaner som er under arbeid. Du kan også sende inn dine innspill til pågående arealplanprosesser.

Finn ut hvem som eier eiendom

Statens Kartverk har nettløsningen -Se eiendom- for å vise informasjon fra Matrikkelen og Grunnboken. Matrikkelen er den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og Grunnboken inneholder tinglyste eiere og rettigheter. Ved å identifisere deg via id-porten kan du gjøre oppslag i Grunnboken i nettløsningen for å hente ut mer informasjon, både om din eiendom og andres.

Fiks nabolaget mitt

Her kan du melde inn mangler og feil som f.eks hull i vegg, søppel og tagging m.m. Sakene behandles fortløpende i kommunen.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30