Kontakt

Ansatte i Kongsvinger PPT:

Anne Kjersti Digerud, enhetsleder
Mobil: 415 05 196   Mail

Line Jansen, enhetssekretær 
Kontortelefon: 952 85 431  Mail

Anne Regi Ring, PP-rådgiver
Mobil: 474 60 708  Mail

Aage Engen, PP-rådgiver
Mobil: 477 50 422   Mail

Lena Godnes Iversen, PP-rådgiver
Mobil: 907 08 056  Mail

Carina Sjøenden, PP-rådgiver (permisjon)
Mobil: 456 34 374  Mail

Solgunn Sofie Aastebøl, pedagog/PMTO-veileder
Mobil: 924 27 271  Mail

Ida Elisabeth Ohm, logoped
Mobil: 928 70 689   Mail

Tone Nordseth Liheim, PP-rådgiver
Mob: 988 71 238   Mail

Kongsvinger pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT samarbeider med ansatte i barnehager og skoler for å fremme en inkluderende praksis i barnehage og skole. PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra støtte og tilrettelagte tiltak i barnehage og skole.

PPT Kongsvinger

Her finner du informasjon om PPT og hvordan du kan få hjelp

Hva gjør PPT? 

 • Du som er forelder, kan ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis du er bekymret. 
 • PPT undersøker om barn kan ha behov for særskilt tilrettelegging gjennom observasjon av læringsmiljøet, kartlegging og tester.
 • PPT gir råd og veiledning til foreldre.
 • PPT tilbyr opplæring/veiledning til ansatte i barnehager og skoler.

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med behov for særskilt tilrettelegging:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging:

 • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet ditt barn fortsatt har utfordringer knyttet til utvikling og læring, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser, og vil gi veiledning og råd om hva barnet har behov for av tilrettelegging. 
 • Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
 • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring

Slik søker du om hjelp på skolen

Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging i skolen:

 • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet ditt fortsatt har utfordringer knyttet til læring, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser om tilretteleggingsbehov eleven har, og gir veiledning og råd på bakgrunn av dette. 
 • Hvis PPT konkluderer med at eleven har behov for tilrettelagte tiltak i form av spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal kommunen gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.
 • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring

Finn barnehagens eller skolen kontaktperson

Kontaktpersoner i PPT for skoler

Skole

Kontaktperson PPT

Austmarka

Lena Godnes Iversen

Brandval

Anne Regi Ring

KUSK

Lena Godnes Iversen

Langeland

Tone Liheim

Marikollen

Tone Liheim

Roverud

Lena Godnes Iversen

Vennersberg

Carina Sjøenden (Gjelder fra 1. mars 2019)

Finnskogen Montessorri

Carina Sjøenden (Gjelder fra 1. mars 2019)

 NTG-U

 Lena Godnes Iversen

Kontaktpersoner i PPT for barnehager

Barnehage

Kontaktperson PPT

Austmarka barnehage

Aage Engen/Ida Ohm (Gjelder fra 1. mars 2019)

Brandval barnehage

Anne Regi Ring

Eskoleia barnehage

Eva Gylterud (Gjelder fra 1. mars 2019)

Lia barnehage

Ida Ohm

Marikollen barnehage

Ida Ohm

Myrulla barnehage

Anne Regi Ring

Puttara FUS barnehage

Anne Regi Ring

Langeland barnehage

Ida Ohm

Vinger barnehage

Eva Gylterud (Gjelder fra 1. mars 2019)

Vangen barnehage

Anne Regi Ring

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30