Hvordan bruke PlanDialog

Bildet viser fire mennesker som holder opp tomme snakkebobler

Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde og komme med høringsuttalelse i PlanDialog. PlanDialog er et digitalt høringsverktøy som viser kart, høringsuttalelser og en tidslinje for planprosessen.

I menyen «Kom med innspill på reguleringsplaner» finner du et utvalg planer med direkte lenker til planen i PlanDialog.

Gi uttalselse til en arealplan som er ute på høring

Har du fått brev fra oss om at du er berørt av en ny reguleringsplan kan du komme med innspill og uttalelse.

Finne ut hvilken arealplan som gjelder for din eiendom

hovedsiden for PlanDialog får du oversikt over alle planer i et oversiktsbilde over kommunen. Omrissene til gjeldende reguleringsplanene er symbolisert med blå strek, mens planer som er ute på høring og ikke er endelig vedtatt har rødt omriss.

Har du startet den tradisjonelle kartløsningen (Verktøy: «Standardkart»), kan du bytte til PlanDialog  ved å velge å bytte til  «Arealplaner» til venstre for kartbildet. Du får nå fram ulike søkemuligheter. Du kan søke på plannavn, plannr, sted ved adresse eller eiendom eller bruke knappene over kartbildet og zoom deg innover i kartet.

Verktøy og plansøk i PlanDialog

Du kan velge blant kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan i trestrukturen ved å slå av og på de ulike lagene.

Hvis du ikke har søkt på et plannavn eller nummer må du klikke på planomrisset i kartbildet for å få opp plandokumenter og tidslinja. Hold musepekeren i ro over kartbildet til det kommer fram en gul boks. Klikk på plannavnet i boksen.

En reguleringsplan i PlanDialog

Søkeresultatet viser plankart, alle relevante dokumenter og statuslinje. Det er mulig å sende uttalelse direkte fra kartportalen. Knappen «Send uttalelse» er tilgjengelig for alle planer som er ute på høring. Den blå tidslinja under kartbildet viser hvor langt planen har kommet i planprosessen. Tidslinja er klikkbar og dokumenter som er knyttet til den aktuelle fasen vil åpne seg i dokumenttreet til venstre. Det finnes i tillegg en snarvei til dokumenter som er ute på høring under «Plandokumenter» over dokumenttreet.

Alle saksdokumenter, som for eksempel planbestemmelser, saksframlegg, illustrasjoner og høringsuttalelser finnes i dokumentreet. Ved å klikke på linkene åpnes dokumentene i et eget vindu. Holdes musepekeren over linken vil du få fram dokumentets tittel.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30