INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (15.01.2021, 16::05)

Ha god avstand til andre, god hånd- og hostehygiene, begrens aktiviteten og ring vår Korona- og testtelefon ved symptomer på smitte tlf 40 40 54 10. Kongsvinger kommune oppfordrer befolkningen sterkt til å følge de nasjonale og lokale tiltakene.

Illustrasjonsbilde Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.

Status og pressemeldinger Kongsvinger kommune

Status 15.01.2021

Onsdag 13.01.2021 ble det påvist ett nytt smittetilfelle med Covid-19 i Kongsvinger kommune. Vedkommende er pasient i Hjemmebaserte tjenester og følges opp etter nasjonale retningslinjer. Ytterligere en person er meldt smittet torsdag 14.01.2021. Den smittede er relatert til smittekjede i annen kommune og følges opp etter nasjonale retningslinjer.

Det har ikke kommet smittetilfeller hittil i dag.

Åpning av teststasjon på Øyermoen

Grenseteststasjon på Øyermoen (Riksåsen) langs E16 åpnes mandag 18.01.2021. Teststasjonen er åpen på dagtid mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.

Koronavaksinering i Kongsvinger

Beboere som ønsket vaksine på sykehjem i Kongsvinger kommune er nå vaksinert. Kommunen fortsetter vaksineringen i bemannende omsorgsboliger neste uke.

Kongsvinger kommune oppfordrer innbyggerne til å komme seg ut i helgen

Myndighetene har oppfordret alle til å begrense aktivitetene og være mest mulig hjemme. Det er likevel ingen ting i veien for å ta seg en tur ut i frisk luft i helgen, men husk de basale smittevernreglene. I linken under finnes eksempler turmuligheter i kommunen:

Totaloversikt

Totalt 153 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020.

Oversikt smittede pr. dag siste uke:

 • Fredag 15.01.2021: 0 (hittil i dag)
 • Torsdag 14.01.2021: 1
 • Onsdag 13.01.2021: 1
 • Tirsdag 12.01.2021: 0
 • Mandag 11.01.2021: 1
 • Søndag 10.01.2021: 0
 • Lørdag 09.01.2021: 0

Pressemeldinger:

Spørsmål

Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendige oppklarende spørsmål kan rettes til:

Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til:
korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.

Kontaktperson helse og breddeidrett:
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen.
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

Kontaktperson oppvekst:
Kommunalsjef oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen.
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no

Koronavaksinering

Vaksinetelefonen

Lurer du på noe om koronavaksinasjon? Kommunen har opprettet en informasjonstelefon for koronavaksinering. Denne telefonen er kun for informasjon om vaksinen. Man kan ikke bestille time til vaksinering her.

 • Telefon: 477 82 975.

Bemannet hverdager (man-fre) kl 10:00-14:00

Lokale tiltak i Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

- Lokale tiltak skole

Ungdomsskoler settes på rødt nivå

I tråd med regjeringens anbefalinger starter ungdomsskolene i Kongsvinger kommune opp på rødt nivå fra og med 5. januar. Ungdomsskolene er godt forberedt på denne situasjonen. Rødt nivå innebærer en veksling mellom digital undervisning og fysisk oppmøte på skolen. Sårbare elever og elever med spesielle behov får individuelle tilrettelegginger. Ungdomsskolene vil sende informasjon til foresatte om hva dette vil innebære for hver enkelt elev. 

- Lokale tiltak helse og institusjoner

Besøksstopp sykehjem

Det  innføres besøksstopp ved alle sykehjem i Kongsvinger kommune fram til 19.01.21, gjelder ikke HDO (Heldøgns omsorgsbolig).

- Andre lokale tiltak

Bruk av munnbind

 • Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.
 • Dette inkluderer også skoleskyss.
 • Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Nasjonale føringer

- Pressemelding 03.01.2021

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar til 19. januar 2021.

- Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 19. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

- Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Magnormoen og andre grenseoverganger

 • Magnormoen er åpent hele døgnet

Teamleder for grenseteststasjonen, Jon Ivar Bergersen, mobil 40 40 07 27
E-post: jon.ivar.bergersen@eidskog.kommune.no

- Innfører testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Grenseoverganger som er åpne i innlandet:

Støa (Trysil)   kl. 08.00-21.00
Magnormoen kl. 00.00-24.00
Riksåsen       kl. 08.00-15.30
Linna             kl. 08.00-15.30

- Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

 1. Du kan registrere deg digitalt her.

 2. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.

 3. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Har du symptomer? Test deg!

Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

Trenger du test for korona? Ring Korona- og testtelefonen på 40 40 54 10

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
 • Dersom man får nyoppståtte luftveissymptomer skal man holde seg hjemme, ringe koronatelefonen og avtale tid for testing. Man må også holde seg hjemme til testresultat foreligger OG man er fri for symptomer!
 • Dersom du er ilagt karantene grunnet grensepassering eller som nærkontakt vil ikke negativ test oppheve karantenen.
 • Ikke møt på jobb/ skole eller fritidsaktiviteter med symptomer.

Åpningstider for Korona- og testtelefonen:

 • Mandag-fredag kl 09:00-15:00
 • Lørdag-søndag kl 10:00-12:00
 • NB! I perioder opplever vi stor pågang på Korona- og testtelefonen, så du må beregne litt ventetid.
 • Størst pågang er hverdager på morgenen når vi åpner telefonen. Dette medfører stor trafikk mellom kl 09:00-10:00. Har du muligheten er det fint om du ringer senere på dagen. Selv om du ringer senere på dagen vil du likevel få tatt testen samme dag, eller dagen etter.

Jeg har fått tildelt tid for testing, hvor finner jeg Teststasjonen?

Når du har fått tildelt tid til testing så skjer testingen i 

 • Oterveien 26, vekstsenteret på Rasta, rett over veien for statistisk sentralbyrå.

KART SOM VISER KJØRERUTE OG PLASSERING AV TESTSTASJON I KONGSVINGER

Nav Kongsvinger

Fra denne uka har NAV Kongsvinger ikke åpent for drop in (det vil si publikumsmottaket er stengt også på tirsdager), dette gjelder inntil nye føringer kommer.

Ventesonen er åpen fra kl. 9.00 til kl. 14.00 alle hverdager (det er inngang mot rådhuset helt nederst mot Storgata).

Ventesonen er for avtalte møter med veileder.

I tillegg ligger det søknadsskjema på sosialhjelp, for de som ikke kan benytte digital søknad på nav.no, og her er det mulig å levere post.

Oppfordrer arbeidssøkere til å benytte dialog med sin veileder via nav.no «min side»

NB! Egen vakttelefon for akutt nødhjelp og bostedsløs: tlf. 413 96 531

  Smittesporing: Kontakt for andre kommuner (ikke publikum).

  Ved behov for kontakt med smittesporing eller kommuneoverlege i kongsvinger kommune

  Ring telefon 477 82 662 

  • Legg igjen beskjed eller send SMS dersom ikke svar og det haster.
  • Telefonen er betjent fra klokken 08.00 – 15.30 hverdager

  Nummeret er kun til bruk for andre kommuner, ikke for publikum.

  Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

  Spørsmål og svar

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

  Personvernerklæring

  Stengt pga Covid-19.

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30