INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (28.10.2020 15:00)

Fortsett med å ha god avstand til andre, god hånd- og hostehygiene, begrens aktiviteten og ring vår Korona- og testtelefon ved symptomer på smitte (tlf 40 40 54 10). Kongsvinger kommune oppfordrer befolkningen sterkt til å følge de nasjonale retningslinjene.

Illustrasjonsbilde Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.

Status - Kongsvinger

 • Antall bekreftet smittet: 31 (Folkeregistrert i kommunen).

Forklaring på økt antall smittede i Kongsvinger kommune den siste uken.

Det har i løpet av den siste uken blitt registrert tre nye tilfeller av coronasmitte hos personer med folkeregistrert adresse i Kongsvinger.

Vi vil presisere at disse nye smittetilfellene ikke påvirker nåværende smittesituasjonen i Kongsvinger. Dette er tilfeller hvor de smittede av ulike grunner oppholder seg og blir fulgt opp andre steder i landet, eller etterregistreringer fra tidligere gjennomgått covidsykdom.

Ønsker de smittede oppfølging utover den oppfølgingen de får der de er, så bistår kommunen gjerne.

Dette gjøres ved å ringe vår Korona- og testtelefon på nummer: 40 40 54 10.

Nasjonale tiltak

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Karanteneregler

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Kongsvinger kommune vil vurdere behovet for flere lokale tiltak om vi skulle få økt smitte.

Besøkende til kommunens sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Vi oppfordrer besøkende til kommunens sykehjem og heldøgns omsorgsboliger om å være ekstra påpasselige med smittevernrutiner og begrense besøk til et absolutt minimum for en periode framover. Dette for å beskytte beboerne våre.

Vi ber om forståelse for dette og takker hver enkelt for at dere tar hensyn!

For hele befolkningen er dette ekstra viktig nå:

 • Hold god avstand
 • Husk god hånd-/ og hostehygiene
 • Begrens aktiviteten
 • Hold deg hjemme og ring vår Korona- og testtelefon ved symptomer

Trenger du test for korona? Ring Korona- og testtelefonen på 40 40 54 10

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
 • Dersom man får nyoppståtte luftveissymptomer skal man holde seg hjemme, ringe koronatelefonen og avtale tid for testing. Man må også holde seg hjemme til testresultat foreligger OG man er fri for symptomer!
 • Dersom du er ilagt karantene grunnet grensepassering eller som nærkontakt vil ikke negativ test oppheve karantenen.
 • Ikke møt på jobb/ skole eller fritidsaktiviteter med symptomer.

Åpningstider for Korona- og testtelefonen:

 • Mandag-fredag kl 09:00-15:00
 • Lørdag-søndag kl 10:00-12:00
 • NB! I perioder opplever vi stor pågang på Korona- og testtelefonen, så du må beregne litt ventetid.
 • Størst pågang er hverdager på morgenen når vi åpner telefonen. Dette medfører stor trafikk mellom kl 09:00-10:00. Har du muligheten er det fint om du ringer senere på dagen. Selv om du ringer senere på dagen vil du likevel få tatt testen samme dag, eller dagen etter.

Smittesporing: Kontakt for andre kommuner (ikke publikum).

Ved behov for kontakt med smittesporing eller kommuneoverlege i kongsvinger kommune

Ring telefon 477 82 662 

 • Legg igjen beskjed eller send SMS dersom ikke svar og det haster.
 • Telefonen er betjent fra klokken 08.00 – 15.30 hverdager

Nummeret er kun til bruk for andre kommuner, ikke for publikum.

Jeg har fått tildelt tid for testing, hvor finner jeg Teststasjonen?

Når du har fått tildelt tid til testing så skjer testingen i Oterveien 26, vekstsenteret på Rasta, rett over veien for statistisk sentralbyrå.

Gjeldende testkriterier fra FHI:

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene.
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

VIKTIG: Ingen tester gjennomføres uten at dette er avtalt med korona- og testtelefonen i forkant.

Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30