Kontakt

Nasjonal informasjontelefon:
Telefon: 815 55 015 

Kommunens servicetorg:
Telefon: 62 87 40 00

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (08.04.20 09:18)

Status - Kongsvinger

 • Antall smittet: 1

 • Antall testet: 174

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (07.07.20 kl 16:24)

Dette er tiltakene

Barnehager og skoler

 • 20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.
 • 27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.
 • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 • 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

 • 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.
 • 21. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund (NIF) har henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Kongsvinger kommune vil derfor under forutsetning av at alle retningslinjene fra NIF og Helsedirektoratet etterleves, tillate organisert trening på utendørsbaner som et forsøk frem til over påske.

Hvis anbefalingene ikke følges vil utendørsbanene bli stengt umiddelbart. Alle innendørs idrettsanlegg vil fortsatt være stengt.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp i påsken:

 • Siste utbetaling er den 7. april 2020
 • Første utbetaling etter påsken vil bli den 14. april 2020.

Stenging av campingplasser

For å hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegen i Kongsvinger kommune 31.03.20 følgende vedtak jfr. smittevernlovens § 4-1 5. ledd, jfr. 1. ledd:
Alle dagsopphold og overnatting i campingvogn, bobil etc på campingplasser er ikke tillatt.
Unntak fra vedtaket: - overnatting i arbeidsøyemed tillates

Vedtaket gjelder for alle virksomheter som drifter campingplass o.l.
Vedtaket gjelder fra 02.04.20 inntil nytt vedtak foreligger.

Forbud mot sosiale sammenkomster

Med dette forbys sosiale sammenkomster med mer enn fem deltakere. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Unntaket gjelder for personer som bor i samme hustand.

Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er for eksempel av typen bryllupsfester, russefester, bursdagsfeiringer, private sammenkomster og liknende, der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Kongsvinger kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket.

Koronatiltak for næringslivet

På nettsiden Kongsvingerregionen har kommunene i regionen samlet informasjon som kan være til hjelp for næringslivet.

I tillegg kan Klosser Innovasjon AS v/Stian Gulli Hansen telefon 90 57 27 48 kontaktes for å få bistand til konkrete problemstillinger. Det jobbes nå med en sak til politisk behandling hvor kommunen skal ta stilling til hvilke ytterligere tiltak kommunen skal sette inn for å bistå næringslivet.

Viktige telefoner og kontaktinformasjon

Koronatelefon i Kongsvingerregionen: Telefon 40 40 54 10

 • Koronatelefonen bemannes av helsepersonell fra  Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør Odal.
 • Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.
  • MERK 2. apil - 7. april kl 09.00-15.00
  • PÅSKEN kl 10.00-14.00
 • Trenger du noen å prate med?
 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

NAV Kongsvinger: Telefon 55 55 33 33

 • For nødhjelp og bostedsløse benyttes: Telefon 41 39 65 31

NAV Kongsvinger er stengt for besøkende. Vi oppfordrer publikum til i størst mulig grad å logge seg inn på DittNAV for å ha dialog med sin veileder. Ellers finnes informasjon på nav.no og arbeidsplassen.no.

 • Papir søknader på økonomisk sosialhjelp kan leveres i postkasse hver dag mellom kl. 12.00 og kl. 14.00.

Helsestasjonen: 908 63 882 (Hverdager 09.00-13.00)

Unghelsa: Kun telefon 90 86 38 82 - (Onsdager 14.00-16.00)

Kontakt-telefon for barn og unge i Innlandet: Telefon: 94 87 98 95

Informasjon til deg som sitter i karantene

Her kan du få hjelp om ting blir vanskelig

Servicetorget Kongsvinger kommune: 62 87 40 00

Folkehelseinstituttet for råd og veiledning: Telefon 81 55 5015

 • Telefonen er åpen hverdager mellom kl 08.00 – 15.30

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk?

 1. Ingen skal fra nå av fysisk møte opp på legekontor eller legevakt uten ny avtale med lege/medarbeider
 2. Mye av kontakt med fastlegen vil en periode framover foregå via telefon eller videokonsultasjon.
 3. Ved behov som krever behandling her og nå og som ikke kan vente ringer du fastlegen din eller legevakt på 116117. 
 4. Dersom du ikke trenger behandling her og nå, venter du på kontakt fra fastlegen din.
 5. Ved akutte tilfeller ringer du 113

Det er nå viktig å nøye følge råd fra myndighetene om hygiene, begrense sosial omgang – også for barn, og respektere karantenebestemmelser.

Kongsvinger trenger mer smittevernutstyr 

Dette trenger vi: Munnbind, åndedrettsvern, smittefrakker, engangshansker, visir, antibac og desinfeksjonsvæske  
Kontakt oss: Ta kontakt med Kongsvinger kommune på e-post: karantene@kongsvinger.kommune.no
Krav: Utstyret må være godkjent smittevernsutstyr med dokumentasjon på hva slags kvalitet det har. Det er viktig at det er uåpnede pakninger. 

Stenging av barnehager og skoler

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med mandag 20. april 2020. 

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. De samme mulighetene gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Her vil barnehagen eller skolen ta direkte kontakt med de det gjelder.

Om dere skulle få behov for barnepass grunnet samfunnskritiske funksjoner, må dere kontakte deres skole eller barnehage for videre avklaring. Om dere ikke har barnehageplass i dag, må dere kontakte servicetorget i Kongsvinger kommune for videre avklaring.

Fakturakrav fra Kongsvinger kommune

Det er ved iverksettelse av tiltak for å stoppe smitten påført flere privatpersoner og bedrifter økonomiske utfordringer.  

Kommunen har stor forståelse for denne situasjon, og vil sammen med deg eller din bedrift prøve å finne gode løsninger for betaling av fakturakrav.  

De som opplever betalingsvansker bes ta kontakt før fakturakravet forfaller til betaling, for å få finne gode løsninger på en betalingsutsettelse på kravet.  

Vi ber også om forståelse for at enkelte fakturautsendinger i koronaperioden kan bli noe forsinket eller skjøvet på. Noen har det vært behov for å  endre rutiner på i forhold til situasjon.

For spørsmål i saker som allerede er oversendt til inkasso, ber vi om at du kontakter inkassopartner Kreditorforeningen.  

Refusjon av barnehage- og SFO plass 

I de dagene som barnehagen og sfo vil være stengt på grunn av koronavirus skal foreldre/foresatte ikke betale for tilbudet. Dette ble signaliserte fra barne-og familieministeren i dag. Fakturaen for mars har dere mottatt og den betales som normalt.  Så vil dere få refundert tilbake deler av denne fakturaen ut fra hvor mange dager tilbudet vil være stengt. Hvor mange dager dette vil være, er forhold vi ikke kjenner til enda, men når vi vet dette, vil kommunen gjøre opp status og refundere tilbake.

  Bønder kan trygt stelle dyrene sine

  Informasjon om koronaviruset på nett:

  Helsenorge     Folkehelseinstituttet     Regjeringen     Helsedirektoratet   NAV

  Strenge regler ved grensen

  Det er innført strenge regler for bortvisning og grensekontroll inn og ut av landet vårt (Gjelder også alle grenseoverganger til Sverige).

  Stenging og forbud

  Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Rådhus-Teatret
  • Bibliotek
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

  Detalj- og varehandel

  Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

  Tilbud om hjemlevering av dagligvarer

  Etterspørsel etter tilbud om hjemkjøring av matvarer har økt betydelig i hele landet, og vi er glade for at flere butikker i kommunen tilbyr dette. I Kongsvinger kommune tilbyr for øyeblikket følgende dagligvarebutikker hjemlevering:

  Dagligvarebutikkene har ulike løsninger for betaling som avklares ved bestilling.

  Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

  Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

  Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

  Reiser og fritidsreiser (hytta)

  Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

  Alle som kommer fra utenlandsreise, inkludert Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. 

  Kollektivreiser og jobbe hjemme

  Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

  Besøksforbud på helseinstitusjoner/HDO

  Kongsvinger kommune innfører besøksforbud på institusjoner/HDO for å begrense smitte. Vi ber om at dette respekteres. Dette handler om å forebygge at mennesker i sårbare grupper blir syke. I helt spesielle tilfeller - kontakt avdelingen.

  Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Rune Lund

  Personvernerklæring

  Besøk oss

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30