INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (27.07.2021 kl. 12:30)

Trenger du test for korona? Ring Korona- og testtelefonen på 40 40 54 10. Har du spørsmål om vaksinering? Ring 40 40 54 56. Etterregistrering av koronavaksine satt i utlandet? Ring 90 86 38 82. (OBS! Gjelder kun for personer med tilknytning til Kongsvinger kommune).

Illustrasjonsbilde Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.

Status Kongsvinger

Antall folkeregistrerte smittede (totalt) i Kongsvinger kommune

Antall smittede i Kongsvinger kommune

Status Kongsvinger

STATUS COVID-19 – 22.07.2021: 

Det ble fredag 23.07.2021 bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19-infeksjon i Kongsvinger kommune. Den smittede følges opp etter nasjonale retningslinjer.

Vaksinering

Kongsvinger kommune mottar mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å fremskynde dose 2 av koronavaksinen.

Kongsvinger kommune vil derfor formidle følgende presisering til de som ønsker å fremskynde dose 2:

 • Send e-post etter at det har gått 21 dager fra din 1. dose til vaksine@kongsvinger.kommune.no.
 • Oppgi fullt navn, fødselsdato, telefonnummer og dato for 1. dose.
 • Send én e-post, vennligst ikke ring. E-post vil bli besvart på virkedager.

FHI anbefaler at de som har ventet lengst som hovedregel skal prioriteres først, altså de som fikk dose 1 tidligst vil bli prioritert.

Kommunen ønsker at vaksinetelefonen skal være tilgjengelig for de som ikke har fått dose 1 og for de som trenger å avbestille eller flytte timen sin av andre årsaker.

Kongsvinger kommune ved vaksineteamet har nå sendt ut tilbud om vaksine til alle vaksinegrupper. Vi erfarer at det er få innbyggere i gruppe 10 og 11 som setter seg opp på vaksinetime. Vi erfarer også at mange i disse gruppene ikke er registrert med eget telefonnummer, noe som gjør det vanskelig å nå disse personene. Vi oppfordrer alle i disse gruppene som ikke har satt seg opp på vaksinetime til å ta kontakt, fortrinnsvis via mail (vaksine@kongsvinger.kommune.no), eller vaksinetelefonen (40 40 54 56) slik at de kan komme i gang med vaksineringen.

 

Gruppe 8 og 9:

Kongsvinger kommune vil på det sterkeste oppfordre personer i gruppe 8 og 9, som ønsker vaksine, om å ta kontakt.
Kommunen opplever å ikke få tak i veldig mange i disse gruppene.
Gruppe 8: 55-64 år
Gruppe 9: 45-54 år         

Det finnes tre kontaktalternativer:

OVERSIKT OVER SMITTEDE SISTE UKE:

 • Madag 26.07.2021: 0
 • Søndag 25.07.2021: 0
 • Lørdag 24.07.2021: 0 
 • Fredag 23.07.2021: 1 
 • Torsdag 22.07.2021: 0
 • Onsdag 21.07.2021: 0
 • Tirsdag 20.07.2021: 0
 • Mandag 19.07.2021: 0
 • Søndag 18.07.2021: 0
 • Lørdag 17.07.2021: 1
 • Fredag 16.07.2021: 0

HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen:

 • Mandag - fredag kl 10:00 - 14:00
 • Lørdag kl 10:00 - 12:00

Telefon: 40405410

SPØRSMÅL

Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendige oppklarende spørsmål kan rettes til:

Kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen:
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.

Stor pågang på vaksinetelefon

Vi erfarer perioder med stor pågang på vaksinetelefonen, og mange opplever dessverre lang ventetid. Vi tilstreber å hjelpe alle som trenger hjelp, men oppfordrer de som har mulighet til å bruke våre digitale arenaer for registrering i vaksinekø, vaksinebestilling og andre spesifikke henvendelser. Slik kan vi prioritere å hjelpe de som ikke kan benytte digitale plattformer.

Spesifikke henvendelser kan også sendes til Vaksinemailen: vaksine@kongsvinger.kommune.no Besvares neste virkedag.

Registrer deg i vaksinekø

For å sikre at alle som ønsker vaksine i Kongsvinger kommune får et tilbud om vaksine til rett tid, så vil registrering i vaksinekø være meget viktig.

Unge voksne kan være registrert på foresattes telefonnummer. Er du usikker på hvilket telefonnummer som er registrert på deg, legg til det telefonnummeret du bruker til daglig i registreringen.

Vi oppfordrer også alle som ikke ønsker vaksine eller har fått vaksine et annet sted, om å registrere seg. Slik kan vi forhindre at vi ikke må bruke mye tid på å forstyrre enkeltpersoner unødig.

Registrer deg her, både om du ønsker og ikke ønsker vaksine: https://www.helseboka.app/checkin/staff/506797/login

Trenger du koronasertifikat?

Du trenger ikke nødvendigvis et koronasertifikat med mindre du f.eks. skal ut å reise eller delta på større arrangementer.

Hvor finner du koronasertifikatet ditt?

Du finner koronasertifikatet ditt ved å logge deg inn på www.helsenorge.no

Hvis du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, kan du få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Hvordan skaffer man en utskrift til ikke-digitale innbyggere?

For dem som ikke kan bruke PC, mobiltelefon eller nettbrett, kan ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Når man ringer informasjonstelefonen/Helfo, må man oppgi personnummer, og koronasertifikatet vil bli sendt til folkeregistrert adresse. Det er ikke være mulig å sende koronasertifikatet til andre adresser enn den du er folkeregistrert på i Norge. Telefonnummer fra Norge: 815 55 015 Telefonnummer fra utlandet +47 21 89 80 42, åpent mandag-fredag: 08.00 – 15.30. Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Vær oppmerksom på at det kan ta cirka en uke før du mottar sertifikatet, avhengig av postgang. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Du finner mer informasjon om koronasertifikat for digitale og ikke-digitale brukere her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klar-pa-torsdag/

Lokale føringer

 • Kongsvinger kommune har nå ingen lokale føringer, men følger de nasjonale føringene

Nasjonale føringer 

Alle nye nasjonale tiltak fra:

Har du symptomer? Test deg!

Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

Trenger du test for korona? Ring Korona- og testtelefonen på 40 40 54 10

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
 • Dersom man får nyoppståtte luftveissymptomer skal man holde seg hjemme, ringe koronatelefonen og avtale tid for testing. Man må også holde seg hjemme til testresultat foreligger OG man er fri for symptomer!
 • Dersom du er ilagt karantene grunnet grensepassering eller som nærkontakt vil ikke negativ test oppheve karantenen.
 • Ikke møt på jobb/ skole eller fritidsaktiviteter med symptomer.

Åpningstider for Korona- og testtelefonen:

 • Mandag-fredag kl 10:00-14:00
 • Lørdag kl 10:00-12:00
 • NB! I perioder opplever vi stor pågang på Korona- og testtelefonen, så du må beregne litt ventetid.

Jeg har fått tildelt tid for testing, hvor finner jeg Teststasjonen?

Når du har fått tildelt tid til testing så skjer testingen i 

 • Oterveien 26, vekstsenteret på Rasta, rett over veien for statistisk sentralbyrå.

Koronavaksinering og registrering i vaksinekø

Reiser til og fra utlandet

Magnormoen og andre grenseoverganger

 • Magnormoen er åpent hele døgnet

- Innfører testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Grenseoverganger som er åpne i innlandet:

Støa (Trysil)   kl. 08.00-21.00
Magnormoen kl. 00.00-24.00
Øyermoen/Riksåsen kl. 06.00-18.00

- Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

 1. Du kan registrere deg digitalt her.

 2. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.

 3. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

- Unntak innreiserestriksjoner til Norge

Det mottas mange henvendelser og spørsmål rundt unntak fra innreiserestriksjoner til Norge.
Særlig gjelder dette hvilke grupper som er unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger.

Med virkning fra 18. januar. 2021 kl 17.00 er følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

 • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
 • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

Dette er en innskrenking av unntakene i forhold til ordningen som ble etablert fra 2. januar 2021 kl 10:00. Når det gjelder pendlere er det imidlertid ingen endring. Det vi si at pendlere som ikke er forhåndsdefinert med en kritisk samfunnsfunksjon, kun har anledning til å benytte seg av de godkjente grensepasseringsstedene. Ordinære arbeidspendlere henvises dermed til å krysse inn i Norge på nærmeste lovlige grensepasseringssted.

Karantenehotell

Trykk her for å lese mer

Nav Kongsvinger

Publikumsmottaket er stengt.

Oppfordrer arbeidssøkere til å benytte dialog med sin veileder via nav.no «min side»

NB! Egen vakttelefon for akutt nødhjelp og bostedsløs: tlf. 413 96 531»

Smittesporing: Kontakt for andre kommuner (ikke publikum).

Ved behov for kontakt med smittesporing eller kommuneoverlege i Kongsvinger kommune

Ring telefon 477 82 662 

 • Legg igjen beskjed eller send SMS dersom ikke svar og det haster.
 • Telefonen er betjent fra klokken 08.00 – 15.30 hverdager

Nummeret er kun til bruk for andre kommuner, ikke for publikum.

Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Spørsmål og svar

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30