Kontakt

Nasjonal informasjontelefon:
Telefon: 815 55 015 

Kommunens servicetorg:
Telefon: 62 87 40 00

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (03.06.2020 10:00)

Smittefaren i Kongsvinger er ikke over og antall smittede vil øke. Unngå å bli smittet og dermed smitte andre; vask hender, hold avstand og bli hjemme hvis du er syk. Hilsen Kommuneoverlegen

Illustrasjonsbilde Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.

Status - Kongsvinger

 • Antall bekreftet smittet: 8

Corona-information in foreign languages

Idrettshaller som er stengt inntil videre

På grunn av smittesituasjonen vil skolene trenge mer plass som igjen vil kreve mer ressurser vedrørende tilfredsstillende renhold.

Kommunens administrasjon og kommuneoverlege har derfor bestemt at Marikollen, Tråstad og Kuskhallen ikke blir åpnet for bruk utenom skoletid inntil videre.

Kongsvinger Idrettsråd er informert om kommunens beslutning og har forståelse for at det må gjøres særskilte tiltak ved skolene på grunn av koronasituasjonen.

Gjenåpning av skoler (28.05.2020)

Regjeringen åpner for at kommunene kan lette på smitteverntiltak i skole og barnehage

Regjeringen har annonsert at et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke nasjonale smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

Da den nye smittevernveilederen ikke legges frem i sin helhet før 29. mai er det for tidlig for Kongsvinger kommune å presentere hvordan dette vil være med på å eventuelt endre nåværende praksis.

Det er ikke avdekket smitte i Kongsvingers skoler og barnehager frem til nå, men det er stadig økning i smitte i vår region og dette vil være med i den lokale vurderingen.

Kongsvinger kommune vil publisere oppdatert informasjon i løpet av morgendagen.

Skolehelsetjenesten vil være i tilnærmet normal drift på alle skoler!

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger fortsetter som før (28.05.2020)

Onsdag 13. mai åpnet Kongsvinger for besøk på sine sykehjem og omsorgsboliger. Covid 19 pandemien er ikke over, og det er svært viktig at vi fremdeles klarer å holde smitten unna den mest sårbare gruppen. Hold avstand og unngå kroppskontakt, vask hendene godt og det er viktig at du er frisk. Besøk skal i hovedsak skje ute. Du må ringe avdelingen og avtale tid.

Kongsvinger velger å fortsette med smitteverntiltak basert på den smittesituasjonen vår region er i, selv om regjeringen 27.mai åpnet opp for mindre strenge tiltak i institusjonene.
Vi vil begynne gradvis åpning av dagsentrene våre basert på individuelle behov.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det bli aktuelt å innføre besøksforbud igjen. Vi anmoder om å begrense besøkene, og minner om at vi gjerne tilrettelegger for videokontakt.

Kongsvinger kommune ønsker å takke pårørende, pasienter og ansatte for god innsats for å begrense smitte.

Det er avgjørende at alle følger rutinene som står under her ved besøk:

 1. Pasienter som er i stand til å ta imot besøk utendørs kan treffe besøkende i institusjonens uteområde etter avtale med personalet på henvist møtested og tidspunkt. Besøkende og pasient kan ikke benytte besøket til kjøretur eller forlate eiendommen.
 2. Det vil fremdeles gjøres individuelle vurderinger for pasienter som er alvorlige syke eller av andre grunner ikke kan være ute.
 3. Hver pasient kan maksimalt ta imot 1-2 besøkende ved hvert besøk, besøket kan vare inntil 30 minutter under forutsetning av at besøket foregår utendørs.

Følgende smittevernrutiner må ivaretas:

 • Besøkende som har oppholdt seg utenfor Norge, eller har hatt symptomer med feber, sår hals, hoste , tap av smak og luktesans de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk. Du skal føle deg helt frisk uten symptomer.
 • Besøkende må avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd.
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing loggføres alle besøk. Loggen makuleres når pandemien er over.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
 • Unngå fysisk kontakt og holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
 • Besøkende anbefales å ikke medbringe gaver til pasienten.

Rådhus-Teatret - En trygg kinoopplevelse (07.05.2020)

For å sikre en trygg og god kinoopplevelse er det iverksatt flere tiltak. På en enkelt kinoforestilling vil det være maksimalt 50 personer i salen og det skal være minimum 1 meters mellomrom mellom grupper. Grupper som kan gå sammen er inntil 5 personer. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

Når du kjøper billett vil vi tildele deg plass i salen som sikrer trygg avstand til andre grupper.

Alle berøringsflater vil bli vasket ned etter hver forestilling.

Som ansvarlig arrangør må kinoen vite hvem som er på de ulike forestillingene. Du må derfor registrere navn, mobilnummer og epost når du kjøper billett.

Gradvis gjenåpning av samfunnet (Pressekonferanse, Regjeringen 07.05.2020)

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Stengte sanitæranlegg på campingplasser

Kongsvinger kommune oppfordrer alle om å følge myndighetenes sterke oppfordring om å begrense unødvendig reiseaktivitet. Kommunen har likevel lempet på sitt vedtak om restriksjoner på bruk av campingplasser. Sanitæranleggene skal fortsatt være stengt, men kommunen tillater nå at både daggjester og gjester med fast plass for campingvogn kan ha opphold og overnatting på campingplassene.

Utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund (NIF) har henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Kongsvinger kommune vil derfor under forutsetning av at alle retningslinjene fra NIF og Helsedirektoratet etterleves, tillate organisert trening på utendørsbaner som et forsøk frem til over påske.

Hvis anbefalingene ikke følges vil utendørsbanene bli stengt umiddelbart. Alle innendørs idrettsanlegg vil fortsatt være stengt.

Koronatiltak for næringslivet

På nettsiden Kongsvingerregionen har kommunene i regionen samlet informasjon som kan være til hjelp for næringslivet.

I tillegg kan Klosser Innovasjon AS v/Stian Gulli Hansen telefon 90 57 27 48 kontaktes for å få bistand til konkrete problemstillinger. Det jobbes nå med en sak til politisk behandling hvor kommunen skal ta stilling til hvilke ytterligere tiltak kommunen skal sette inn for å bistå næringslivet.

Viktige telefoner og kontaktinformasjon

Koronatelefon i Kongsvingerregionen: Telefon 40 40 54 10

 • Koronatelefonen bemannes av helsepersonell fra  Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør Odal.
 • Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.
 • Trenger du noen å prate med?
 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

NAV Kongsvinger: Telefon 55 55 33 33

 • For nødhjelp og bostedsløse benyttes: Telefon 41 39 65 31

NAV Kongsvinger er stengt for besøkende. Vi oppfordrer publikum til i størst mulig grad å logge seg inn på DittNAV for å ha dialog med sin veileder. Ellers finnes informasjon på nav.no og arbeidsplassen.no.

 • Papir søknader på økonomisk sosialhjelp kan leveres i postkasse hver dag mellom kl. 12.00 og kl. 14.00.

Helsestasjonen: 908 63 882 (Hverdager 09.00-13.00)

Unghelsa: Kun telefon 90 86 38 82 - (Onsdager 14.00-16.00)

Kontakt-telefon for barn og unge i Innlandet: Telefon: 94 87 98 95

Informasjon til deg som sitter i karantene

Her kan du få hjelp om ting blir vanskelig

Servicetorget Kongsvinger kommune: 62 87 40 00

Folkehelseinstituttet for råd og veiledning: Telefon 81 55 5015

 • Telefonen er åpen hverdager mellom kl 08.00 – 15.30

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk?

 1. Ingen skal fra nå av fysisk møte opp på legekontor eller legevakt uten ny avtale med lege/medarbeider
 2. Mye av kontakt med fastlegen vil en periode framover foregå via telefon eller videokonsultasjon.
 3. Ved behov som krever behandling her og nå og som ikke kan vente ringer du fastlegen din eller legevakt på 116117. 
 4. Dersom du ikke trenger behandling her og nå, venter du på kontakt fra fastlegen din.
 5. Ved akutte tilfeller ringer du 113

Det er nå viktig å nøye følge råd fra myndighetene om hygiene, begrense sosial omgang – også for barn, og respektere karantenebestemmelser.

Kongsvinger trenger mer smittevernutstyr 

Dette trenger vi: Munnbind, åndedrettsvern, smittefrakker, engangshansker, visir, antibac og desinfeksjonsvæske  
Kontakt oss: Ta kontakt med Kongsvinger kommune på e-post: karantene@kongsvinger.kommune.no
Krav: Utstyret må være godkjent smittevernsutstyr med dokumentasjon på hva slags kvalitet det har. Det er viktig at det er uåpnede pakninger. 

Fakturakrav fra Kongsvinger kommune

Det er ved iverksettelse av tiltak for å stoppe smitten påført flere privatpersoner og bedrifter økonomiske utfordringer.  

Kommunen har stor forståelse for denne situasjon, og vil sammen med deg eller din bedrift prøve å finne gode løsninger for betaling av fakturakrav.  

De som opplever betalingsvansker bes ta kontakt før fakturakravet forfaller til betaling, for å få finne gode løsninger på en betalingsutsettelse på kravet.  

Vi ber også om forståelse for at enkelte fakturautsendinger i koronaperioden kan bli noe forsinket eller skjøvet på. Noen har det vært behov for å  endre rutiner på i forhold til situasjon.

For spørsmål i saker som allerede er oversendt til inkasso, ber vi om at du kontakter inkassopartner Kreditorforeningen.  

  Bønder kan trygt stelle dyrene sine

  Informasjon om koronaviruset på nett:

  Helsenorge     Folkehelseinstituttet     Regjeringen     Helsedirektoratet   NAV

  Strenge regler ved grensen

  Det er innført strenge regler for bortvisning og grensekontroll inn og ut av landet vårt (Gjelder også alle grenseoverganger til Sverige).

  Stenging og forbud

  Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer fram til 15. juni
  • Rådhus-Teatret
  • Bibliotek
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland og liknende

  Detalj- og varehandel

  Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

  Tilbud om hjemlevering av dagligvarer

  Etterspørsel etter tilbud om hjemkjøring av matvarer har økt betydelig i hele landet, og vi er glade for at flere butikker i kommunen tilbyr dette. I Kongsvinger kommune tilbyr for øyeblikket følgende dagligvarebutikker hjemlevering:

  Dagligvarebutikkene har ulike løsninger for betaling som avklares ved bestilling.

  Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

  Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

  Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

  Reiser og fritidsreiser (hytta)

  Kollektivreiser og jobbe hjemme

  Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

  Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Rune Lund

  Personvernerklæring

  Besøk oss - STENGT pga Korona

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30