INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (14.04.2021 kl 15:05)

Er du over 75 år, og ikke fått tilbud om koronavaksine, vennligst ring 40405456. Telefonen er bemannet på hverdager mellom 10:00-14:00.

Illustrasjonsbilde Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.

Antall folkeregistrerte smittede (totalt) i Kongsvinger kommune

Antall smittede i Kongsvinger kommune

 

Status Kongsvinger kommune

 

Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Kongsvinger siden mandag 12.04.2021.

Nye nasjonale retningslinjer

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. Kongsvinger kommune vil følge de nasjonale retningslinjene.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Det innebærer eksempelvis at dersom butikker og kulturtilbud er stengt i kommunen du bor i skal du ikke benytte disse tilbudene i Kongsvinger.

OVERSIKT OVER SMITTEDE SISTE UKE:

 • Onsdag 14.04.2021: 0 (hittil i dag)
 • Tirsdag 13.04.2021:  0
 • Mandag 12.04.2021: 1 
 • Søndag 11.04.2021: 0
 • Lørdag 10.04.2021: 2
 • Fredag 09.04.2021: 0 
 • Torsdag 08.04.2021: 0

Pressemeldinger:

 

BRUK AV MUNNBIND

Det anbefales bruk av munnbind for alle over 12 år på steder der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand til andre enn husstandsmedlemmer i følgende situasjoner:

 • kollektivtransport, inkl. skoletransport
 • på butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjon, kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus

 

HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!
Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

 

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

 

Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen: 

 • Mandag – fredag:              09.00-15.00
 • Lørdag og søndag:           10.00-12.00 

 

Telefon: 40405410

 

Spørsmål

Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendige oppklarende spørsmål kan rettes til:

Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen.
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.


Nasjonale føringer 


Ventekarantene

Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning.

De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og derfor er det ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig.
Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter av nærkontakter til personer som er smittet, og kun når det foreligger mistanke om mutasjon.

Dette betyr det å være i ventekarantene:

 • Ikke gå på skole eller jobb.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre.
 • Du bør få andre til å handle for deg.
 • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

I Kongsvinger er du i ventekarantene helt frem til nærkontakten din har fått negativt svar på første test.
Nærkontakter kan bli positive og få symptomer senere i karantenetiden, selv om de har testet negativt på første test. Husstandsmedlemmene må i disse tilfellene igjen gå tilbake i karantene til nytt svar foreligger.

Mer informasjon om nærkontakter og ventekarantene finner du her på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/


Koronavaksinering og registrering i vaksinekø

Er du over 75 år, og ikke fått tilbud om koronavaksine, vennligst ring 40405456. Telefonen er bemannet på hverdager mellom 10:00-14:00.

Tall fra Sysvak: Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksineregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men som blir vaksinert her. Det samme gjelder for våre innbyggere som jobber som prioritert helsepersonell i andre kommuner, som blir vaksinert i arbeidskommunen. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

I Kongsvinger kommune er det kun prioritert helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen, de øvrige innbyggerne har fått Pfizer-vaksinen. AstraZeneca er fortsatt satt på pause i Norge.

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt frem i tid.

Vi vil igjen presisere at alle må vente på sin tur. Vi vil enten ringe eller sende SMS når det er din tur i køen. Man kan ikke ringe selv for å bestille time til vaksinering, uten å ha blitt kontaktet av oss først. Er du usikker på hvilken gruppe du havner i, kan du ta dette opp med din fastlege.

Vi minner om at vaksinering er frivillig og gratis.

Vi går nå over til prioriteringsgruppe 4 i løpet av uke 14, som er: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper i denne linken: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er viktig at alle som ikke har fastlege i kommunen, eller oppholder seg over en lengre periode i Kongsvinger kommune, legger seg i vaksinekø, enten ved å klikke på linken HER eller ringe 40405456 for å få hjelp til dette. Telefonen er bemannet på hverdager mellom 10.00 og 14.00.

Vi oppfordrer også alle med sykdommer/tilstander som er listet opp i denne linken https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/  til å legge seg i en vaksinekø, dette for å sikre at de vil bli prioritert i riktig prioriteringsgruppe.

 


Vaksinasjonstelefonen - informasjon og registrering i vaksinekø

Har du spørsmål om vaksinering eller trenger hjelp til å registrere deg i vaksinekø? Kommunen har opprettet en vaksinasjonstelefon hvor du 1) Får informasjon om vaksinering, 2) Får hjelp til registrere deg i vaksinekø.

 • Telefon: 40 40 54 56

Bemannet hverdager (man-fre) kl 10:00-14:00


Basale smittevernrutiner

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre

Magnormoen og andre grenseoverganger

 • Magnormoen er åpent hele døgnet

Teamleder for grenseteststasjonen, Jon Ivar Bergersen, mobil 40 40 07 27
E-post: jon.ivar.bergersen@eidskog.kommune.no

- Innfører testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Grenseoverganger som er åpne i innlandet:

Støa (Trysil)   kl. 08.00-21.00
Magnormoen kl. 00.00-24.00
Øyermoen/Riksåsen kl. 06.00-18.00
Linna kl. 08.00-15.30


- Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

 1. Du kan registrere deg digitalt her.

 2. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.

 3. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.


- Unntak innreiserestriksjoner til Norge

Det mottas mange henvendelser og spørsmål rundt unntak fra innreiserestriksjoner til Norge.
Særlig gjelder dette hvilke grupper som er unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger.

Med virkning fra 18. januar. 2021 kl 17.00 er følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

 • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
 • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

Dette er en innskrenking av unntakene i forhold til ordningen som ble etablert fra 2. januar 2021 kl 10:00. Når det gjelder pendlere er det imidlertid ingen endring. Det vi si at pendlere som ikke er forhåndsdefinert med en kritisk samfunnsfunksjon, kun har anledning til å benytte seg av de godkjente grensepasseringsstedene. Ordinære arbeidspendlere henvises dermed til å krysse inn i Norge på nærmeste lovlige grensepasseringssted.


Har du symptomer? Test deg!

Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.


Trenger du test for korona? Ring Korona- og testtelefonen på 40 40 54 10

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg.
 • Dersom man får nyoppståtte luftveissymptomer skal man holde seg hjemme, ringe koronatelefonen og avtale tid for testing. Man må også holde seg hjemme til testresultat foreligger OG man er fri for symptomer!
 • Dersom du er ilagt karantene grunnet grensepassering eller som nærkontakt vil ikke negativ test oppheve karantenen.
 • Ikke møt på jobb/ skole eller fritidsaktiviteter med symptomer.

Åpningstider i påskeuka for koronatelefon:

 • Mandag og tirsdag :08.00-15.-00
 • Onsdag: 08.00-12.00
 • Skjærtorsdag: 10.00-12.00
 • Langfredag: stengt
 • Lørdag og søndag :10.00-12.00
 • 2.påskedag: stengt

Åpningstider for Korona- og testtelefonen:

 • Mandag-fredag kl 09:00-15:00
 • Lørdag-søndag kl 10:00-12:00
 • NB! I perioder opplever vi stor pågang på Korona- og testtelefonen, så du må beregne litt ventetid.
 • Størst pågang er hverdager på morgenen når vi åpner telefonen. Dette medfører stor trafikk mellom kl 09:00-10:00. Har du muligheten er det fint om du ringer senere på dagen. Selv om du ringer senere på dagen vil du likevel få tatt testen samme dag, eller dagen etter.

Jeg har fått tildelt tid for testing, hvor finner jeg Teststasjonen?

Når du har fått tildelt tid til testing så skjer testingen i 

 • Oterveien 26, vekstsenteret på Rasta, rett over veien for statistisk sentralbyrå.

KART SOM VISER KJØRERUTE OG PLASSERING AV TESTSTASJON I KONGSVINGER


Nav Kongsvinger

Publikumsmottaker er stengt.

Oppfordrer arbeidssøkere til å benytte dialog med sin veileder via nav.no «min side»

NB! Egen vakttelefon for akutt nødhjelp og bostedsløs: tlf. 413 96 531»


  Smittesporing: Kontakt for andre kommuner (ikke publikum).

  Ved behov for kontakt med smittesporing eller kommuneoverlege i kongsvinger kommune

  Ring telefon 477 82 662 

  • Legg igjen beskjed eller send SMS dersom ikke svar og det haster.
  • Telefonen er betjent fra klokken 08.00 – 15.30 hverdager

  Nummeret er kun til bruk for andre kommuner, ikke for publikum.


  Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet


  Spørsmål og svar

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

  Personvernerklæring

  Stengt pga Covid-19.

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30