Skolehelsetjenesten

skolhelsetjenesten

Ordinær skolehelsetjeneste på hver enkelt skole følger skoleferien, men helsesykepleier er tilgjengelige for elever og foresatte i sommer. Kontakt Kongsvinger helsestasjon for avtale. Minner om at du må være frisk, holde avstand og vaske hender når du kommer til oss på Helsestasjon.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (helsesøster), psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, lege og ergoterapeut for barn. Det er tett samarbeid med kommunepsykolog, friskliv og mestring, fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesøster knyttet til hver skole med fast tilstedetid. Se nettsiden til den enkelte skole.

Hvem er helsesykepleier (helsesøster) på din skole?  

Austmarka skole Kjersti Ruud 902 46 788
Brandval skole Reidun Mathisen 977 88 768
Finnskogen Montessoriskole Christina Bukaasen 489 59 246
Langeland skole Mette Berget  
Marikollen skole Frøydis Kjensmo 908 08 267
Roverud skole Mette Berget 948 34 976
Vennersberg skole Ellen D. Skauby 918 08 869
Kongsvinger ungdomsskole

Kjersti Ruud
Inger Stømner Johnsen

902 46 788
NTGU Hilde Offord 977 09 909
Kongsvinger Montessoriskole Ellen D. Skauby  
  Inger Stømner Johnsen 489 59 248

Helsesykepleier (helsesøster) følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier (helsesøster) har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30