Fysioterapi for barn

fysio for barn

Hva er fysioterapi?

Tjenesten legger vekt på å kunne tilby veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig.

Det er viktig at barn og unge får oppleve forskjellige erfaringer i og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, stillinger og aktiviteter.

Hvor jobber fysioterapeutene?

Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg imellom og med andre faggrupper. Vi jobber på ulike arenaer, som:

  • Hjem og fritid
  • Helsestasjon
  • Barnehage og skole

Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom.

Hva kan fysioterapeuten gjøre for barn 0-6 år?

For barn fra 0 til 6 år tilbyr fysioterapeutene tjenester på helsestasjonen, i hjemmet og i barnehagene:

  • Undersøkelse, veiledning, behandling, helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Lav terskel for individuell oppfølging ved behov, etter henvendelse fra foreldre, barnehage, helsesykepleier (helsesøster) eller lege.

Hva kan fysioterapeutene gjøre for skoleelever?

For skoleelever har fysioterapeutene også et lavterskeltilbud.

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med skolen.
  • Vurdering av motorikk. Veiledning på motorisk stimulering og trening.
  • Vurdering av feilstillinger eller” vondter” i muskler og ledd.
  • Veiledning på arbeidsstilling og skrivegrep.
  • Veiledning/oppfølging ved behov for tilpasset gymnastikkundervisning/treningsopplegg.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30