Hjemmerehabilitering

I Kongsvinger kommune er hjemmerehabilitering organisert som Rehabiliteringsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam og Ordinær fysioterapi- og ergoterapi.

bilde av to vekter i forbindelse med opptrening

  Rehabiliteringsteam

  Kongsvinger kommunes rehabiliteringsteam består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut som arbeider tverrfaglig og målrettet med intensiv rehabilitering etter funksjonsfall over en periode på ca 2 uker.

  Rehabiliteringen foregår i hjemmet og innebærer kartlegging, tilrettelegging og trening. 

  Det forventes en aktiv deltakelse fra den som mottar tjenesten for at mål skal nås etter endt rehabilitering. 

  • Varighet: Henholdsvis 2 uker med fortløpende og individuell vurdering, samt henvisning/ opprettelse av kontakt med videre aktuelle tjenester
  • Mål: I samarbeid med teamet utarbeider du mål med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»
  • Kriterier: Voksne/eldre som har sammensatte behov som følge av funksjonsfall og med mål om å gjenvinne funksjoner. 

  Prioriteringsnøkkel:

  1. Utskrivningsklare brukere som er innlagt sykehus og som skrives direkte ut til hjemmet. 
  2. Brukere som skal hjem fra kommunens korttids- og / eller rehabiliteringsopphold og fra spesialisthelsetjenestens rehabiliteringsinstitusjoner.
  3. Hjemmeboende med aktive tjenester fra Hjemmebaserte tjenester med funksjonsfall hvor det er behov for å forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

  Ta kontakt med rehabiliteringsteamet

  Her kan du kontakte rehabiliteringsteamet på E-post.

  Hverdagsrehabiliteringsteam

  Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Et tverrfagligteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier kommer hjem til deg. I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål. Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester.  Teamet veileder og samarbeider med annet helsepersonell i hjemmebaserte tjenester, der det er aktuelt. Tjenesten kan passe for deg som har fått plutselige funksjonsfall, infeksjoner, kortvarig sykdom, strever med å mester personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter. Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka seks uker. 

  Kontakt hverdagsrehabiliteringsteam på E-post her. 

  Ordinær fysioterapi og ergoterapi

  - Hva tilbyr ergoterapeutene?

  Ergoterapeuter skal hjelpe mennesker til å mestre eller gjenvinne ønsket hverdagsliv, til tross for funksjonsnedsettelse, skade, uheldig livsform eller sykdom. Ergoterapeuter er opptatt av å se helheten rundt hver enkelt, for å finne gode løsninger.

  Tjenesten omfatter:

  • Kartlegging av situasjonen man lever i
  • Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
  • Tilrettelegging av bolig, bil etc.
  • Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
  • Forebyggende tiltak
  • Veiledning, informasjon, undervisning
  • Formidling av tekniske hjelpemidler

  Kontakt oss:

  - Hva tilbyr fysioterapeutene?

  • Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke.
  • I samarbeid med den enkelte velges det og behandling i aktiviteter som er viktige for brukeren selv.
  • Behandling og trening blir gitt i innbyggerens eget hjem, på sykehjem, omsorgsbolig eller bofellesskap.
  • Noen ganger er det best at pasienten kommer til tjenestens lokaler for å få behandling. 

  Kontakt oss:

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

  Personvernerklæring

  Stengt pga Covid-19.

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30