Hjemmerehabilitering

hjemmerehabilitering

Hva består hjemmerehabilitering av?

I Kongsvinger er hjemmerehabilitering organisert i et team som består av:
 • sykepleier
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut

Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester.

Kriteriene for å få hjemmerehabilitering

 • Den enkeltes behov vurderes individuelt
 • Er aktuelt for deg som har sammensatte behov som følge av plutselig funksjonsfall, eksempelvis 
  • hjerneslag
  • traumer
  • opphold i spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmerehabilitering kan også følge et korttidsopphold på grunn av funksjonsfall.

Hva er hverdagsrehabilitering?

 • Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
 • Et tverrfagligteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier kommer hjem til deg.
 • I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.
 • Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester.  
 • Teamet veileder og samarbeider med annet helsepersonell i hjemmebaserte tjenester, der det er aktuelt.
 • Tjenesten kan passe for deg som har fått plutselige funksjonsfall, infeksjoner, kortvarig sykdom, strever med å mester personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter.
 • Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka seks uker. 

Ta kontakt med hverdagsrehabilitering her:

Send oss en E-post: hverdagsrehabilitering@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30