Demensteamet og demenskoordinator

dementsteamet

Er du bekymret for om du eller en av dine nærmeste har fått demens? Demensteamet er et tilbud du kan oppsøke direkte uten henvisning fra lege.

Hva kan Demensteamet gjøre?

• Bidra med råd og veiledning til personer med demens eller deres pårørende. Henvendelse pr. telefon er tilstrekkelig

• Individuelle samtaler og oppfølging

• Bistår i utredninger ved mistanke om demens i samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten

• Bistå i utredninger for Service- og forvaltningsteamet

• Gi opplysninger om kommunale tjenester/frivillige tiltak til personer med demens eller deres pårørende

Kontaktinformasjon til Demensteamet:

Demenskoordinator Aud Martinsen
Mobil: 48892353

Demensveileder Linda Nyman Tuer
Mobil: 90024096

Hvilke tjenester kan vi tilby?

• Tilrettelagt dagsenteraktivitet for personer med demens

• Tilbud for yngre personer med demens (under 65 år)

• Korttidsplass eller avlastningsplass

Disse tjenestene tildeles av Service- og forvaltningsteamet

Andre tjenester vi tilbyr:

• Pårørendeskole hvor pårørende får undervisning, veiledning og rådgivning om demenssykdommen (avholdes årlig som et interkommunalt samarbeid)

• Samtalegrupper for pårørende

Aktivitetsvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert et tilbudet om Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Her finner du mer informasjon om aktivitetsvenn for personer med demens.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30