Fysioterapi og ergoterapi for voksne og eldre

Fysioterapi voksne

Hvem er tjenesten for?

Innbyggere over 18 år med skade eller sykdom som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen, kan få hjelp fra fysio- og ergoterapeitjenesten.

Hvordan behandler vi søknadene?

Alle søknader om tjenester blir prioritert etter hastegrad. Dersom det er behov for fysikalsk behandling og paseinetn selv kan dra til en avtalefysioterapeut (privatpraktiserende med kommunal avtale), kan det tas direkte kontakt med en av disse.

Hva tilbyr ergoterapeutene?

Ergoterapeuter skal hjelpe mennesker til å mestre eller gjenvinne ønsket hverdagsliv, til tross for funksjonsnedsettelse, skade, uheldig livsform eller sykdom. Ergoterapeuter er opptatt av å se helheten rundt hver enkelt, for å finne gode løsninger.

Tjenesten omfatter:

 • Kartlegging av situasjonen man lever i
 • Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
 • Tilrettelegging av bolig, bil etc.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
 • Forebyggende tiltak
 • Veiledning, informasjon, undervisning
 • Formidling av tekniske hjelpemidler

Kontakt ergoterapeutene

Hva tilbyr fysioterapeutene?

 • Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke.
 • I samarbeid med den enkelte velges det og behandling i aktiviteter som er viktige for brukeren selv.
 • Behandling og trening blir gitt i innbyggerens eget hjem, på sykehjem, omsorgsbolig eller bofellesskap.
 • Noen ganger er det best at pasienten kommer til tjenestens lokaler for å få behandling. 

Hvem og hvordan ta kontakt med Fysioterapeutene ?

Private fysioterapeuter

 • Fjellgata Fysioterapi
  Fjellgata 25, 2212 Kongsvinger
  62 88 86 10
 • Frisk Fokus Helsesenter AS (NEMUS Kongsvinger)
 • Fysio Syd
  Tajevegen 5, 2211 Kongsvinger
  62 82 67 20
 • Fysioterapeut Stian Brufladt
  Jernbanegata 5f, 2211 Kongsvinger
  90 54 26 03
 • Fysioterapeuter - Sykehuset Innlandet HF Divisjon Kongsvinger
  91506200
 • Gågata Fysioterapi og akupunktur
  Glommengata 25, 2211 Kongsvinger
  62 81 69 09
 • Sentrum fysikalske institut
  Gågata 5, 2211 Kongsvinger
  62 81 43 87
   

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30