Hjelpemidler

hjelpemidler
Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak.

Hva kan erstatte hjelpemidler?

Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

Hvilke hjelpemidler finnes?

Det finnes veldig mange forskjellige hjelpemidler. Det kan være alt fra enkle hjelpemidler som en dostol eller gåstol til avanserte tekniske hjelpemidler som senger, heiser og biler. Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon, så vil en fagperson gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler til dette.

Hvilke hjelpemidler kan jeg få?

Kommunen og staten har avtaler på hvilke hjelpemidler du kan få. Det betyr at du ikke kan velge fritt blant alt det som finnes på markedet.

Hvem kan hjelpe meg å få hjelpemidler?

Dette vil fagpersonen som hjelper deg å søke på hjelpemidler kunne informere deg mer om. Det finnes flere enkle produkter for en lettere hverdag som du kan kjøpe selv. Hvis du har tjenester fra kommunen kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen enkle tips og råd. Fysio- og ergoterapeutene kan også være behjelpelige med tips og råd til dette.
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30