Fv 395 - Kongevegen, gang- og sykkelveg - frist for klage 21.03.2019

Hensikten med planen er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse mellom Vingersjøvegen og Lerkevegen, og sikre tilstrekkelig areal for fremtidig vedlikehold av fv. 395. Prosjektet skal øke attraktiviteten for gåing og sykling som et ledd mot målet om økt sykkelandel.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er onsdag 20. mars. 

Eventuell klage sendes fortrinnsvis ved å trykke på konvoluttikonet på venstre side når du er inne i plandialog. Den kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30