Fylkesveg 395 - Kongevegen, gang- og sykkelveg

Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.395 Kongevegen ut til nytt ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og §3-7. Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Kongsvinger kommune.

Start PlanDialog over Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkeveg Planforslag

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30