Høring: Torgersrud massetak, Reguleringsplan 201607 – Offentlig ettersyn

Torgerud massetak

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 22.01.2019, sak 002/19, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan 201607 Torgersrud massetak - detaljreguleringmed konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet ligger ved Græsberget sørøst for Skasen. Det er på ca. 75 daa. og tar med seg eksisterende massetak og omfatter deler av gnr. 146, bnr. 37.

Hensikten med planen er å sikre arealer til videre drift av massetaket innenfor forutsigbare rammer.

Alle dokumenter kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset. 

 

Frist for innsending

Frist for innsending av merknader og innspill er 20.03.2019

Merknader og innpsill sendes inn gjennom Plandialog her. 
Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune,  Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.  Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

«Her finner du en veileder for hvordan du bruker PlanDialog.» (PDF, 449KB)
 

 

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30