Høring: Utbygging av bredbånd i Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune planlegger å søke om Nkom-midler for utbygging av bredbånd i kommunen. Nå kan du si din mening om de planlagte områdene. Høringsfristen er 28. februar 2019.

viser en nettverkskabel

I 2018 fikk Kongsvinger kommune NKOM støtte til to utbyggingsprosjekter i kommunen (Øyermoen og Varaldskogen), og nå planlegger vi å søke om midler for 2019.

Ordningen Nasjonal stønad til breibåndsutbygging forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). I tillegg gir Hedmark fylkeskommune støtte til kommunenes bredbåndsarbeid. Det er et krav i disse ordningene at informasjon om planlagte, geografiske søknadsområder i kommunen legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill. 

I 2019 planlegger kommunen å søke om støtte for utbygging i inntil tre områder i kommunen, der det ikke allerede er planlagt kommersiell eller kommunal utbygging, eller finnes høyhastighetsbredbånd, i dag. 
Høringen gjelder for disse områdene:

Områdene som nå legges ut på høring kan du se på de vedlagte kartetene.  Dette er grovskisser, så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte. 

Innbyggere, bedrifter, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse områdene før kommunen sender søknader til Nkom og Hedmark fylkeskommune. Dokumentasjon av antall husstander i områdene som mangler tilbud og interessentlister kan øke sjansen for tildeling av offentlig støtte. Interessenter i områder utenfor kartet oppfordres også til å svare på høringen. 

Innspill merkes med saksnummer 18/701 og sendes:

  • På e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no

  • I brevform til Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Høringsfristen er 28. februar 2019.

Kongsvinger kommune er avhengig av god dokumentasjon på forholdene i kommunen, og vi ber derfor innbyggerne om å bidra til en best mulig søknad. Les mer her.  
For spørsmål om bredbåndsutbyggingen i Kongsvinger kommune, ta kontakt med:

  • Per-Ivar Sveheim (Per-Ivar.Sveheim@kongsvinger.kommune.no)

For mer informasjon om NKOM og bredbåndsordningen, trykk her!

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30