Kom med innspill på reguleringsplaner

Her kan du komme med innspill på reguleringsplaner som er under oppstart, høring og vedtatte.

Varsel om oppstart av planarbeid

Den som skal lage en reguleringsplan skal alltid informere de som har eiendommer i området.
Huseiere skal alltid informere eventuelle leietakere og andre som har rettigheter i tilknytning til eiendommer innenfor planområdet. Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan.

Her finner du planene:

Reguleringsplaner som er på høring

Når en reguleringsplan er behandlet i planutvalget første gang blir den sendt på høring og offentlig ettersyn.
I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknad til planforslaget.
De mottatte merknadene blir en del av saksfremlegget når planen legges fram til ny politisk behandling.

Her finner du planene:

Nylig vedtatte reguleringsplaner

Her finner du planene:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30