Innspill på kommuneplanens arealdel 2019 - 2030

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Viser bilde ovenfra på Bæreia som viser vannkanten med vegen og skogen.

Arealdel

Formannskapet vedtok 6. mars 2019 å legge forslag til ny arealplan på høring.

Nå ønsker vi deres innspill på forslaget som er fremmet og vi håper på en aktiv høringsperiode.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030:

Det er også utarbeidet en rekke fagrapporter som en del av arbeidet som kan leses her:

I starten av uke 12 vil du finne dokumentene også i kommunens Servicetorg, på biblioteket, samt i butikkene på Roverud, Brandval og Austmarka.

Kom med innspill og si hva du mener

  • Høringsfristen er 1. mai 2019

Kommunen ønsker kommentarer og merknader til endringer som er foreslått i planen. Det åpnes ikke for nye arealinnspill.

Innspill kan sendes inn på ulike måter:

Elektronisk

Per post

Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger
Merk innspillet: Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030

Åpent møte

Vi vil invitere til åpent møte i høringsperioden. Vi kommer tilbake med tid og sted.

Snakk med en saksbehandler

I uke 14 og 15 vil det være åpent kontor hvor man kan snakke med en saksbehandler om arealdelen.

Vi vil sitte i Servicetorget (inngang fra Rådhusplassen):

  • Tirsdag 2. april kl 14:00 - 19:00
  • Tirsdag 9. april kl 14:00 - 19:00

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30