Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Viser bilde ovenfra på Bæreia som viser vannkanten med vegen og skogen.

Arealdel

  • Formannskapet vedtok 6. mars 2019 å legge forslag til ny arealplan på høring.
  • Høringsfrist var 1. mai 2019.
  • Nå jobber administrasjonen med å vurdere alle høringsuttalelsene før planen legges fram til 2. gangs behandling i Formannskapet.
  • Her finner du saksfremlegget til Formannskapet 15.05.2019

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 som lå til grunn for høringen.

Det er også utarbeidet en rekke fagrapporter som en del av arbeidet som kan leses her:

Presentasjon fra åpent møte 23.04.19

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30