Rådhuskvartalet - Sentrum videregående skole (0405) mindre reguleringsendring - frist for klage 21.03.2019

Planutvalget vedtok i møte 12.02.2019 mindre endring av reguleringsplan 0405 Rådhuskvartalet - Sentrum videregående skole, med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14. 

Endringen hjemler etablering av uteservering ved Glomma nedenfor Scene-U og Sentrum videregående skole, og fjerner hjemmel til platting for uteservering på Mølleruinen.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er onsdag 20. mars. 

Eventuell klage sendes fortrinnsvis ved å trykke på konvoluttikonet på venstre side når du er inne i plandialog. Den kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30