Roverud industriområde (201805) - Høring/Offentlig ettersyn frist på innspill 05.04.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Roverud Industriområde, datert 12.02.19, ut til offentlig ettersyn.  
 
Planområdet ligger mellom Rv.2 og Fv.205, Eenvegen, på Roverud. Området  omfatter et areal på ca. 70 mål. Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet. Planforslaget åpner for å kunne etablere industri, håndverksvirksomhet, lager, samt tjenesteyting for tunge kjøretøy inkludert selvbetjente stasjoner for fylling av drivstoff. Kontor tillates kun i den grad det er nødvendig for drift av disse virksomhetene. Forretningsvirksomhet er ikke inkludert. 

Alle dokumenter kan også ses på Kiwi Roverud, Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset. 

Merknader og innspill kan sendes Kongsvinger kommune innen fredag 05.april 2019, fortrinnsvis via «plandialog». Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER. 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30