Innspill på lokal forskrift for bruk av vannskuter

Planutvalget i Kongsvinger kommune har i møte 12.02.2019 (sak 014/19) vedtatt å sende på høring et utkast til lokal forskrift om bruk av vannskuter.

Viser en mann som kjører vannskuter.

Med ett unntak foreslås et generelt forbud mot all bruk vannskuter på sjøer, elver og vassdrag i Kongsvinger kommune. Unntaket er et område på ca. 550 dekar sør i Sigernessjøen, og begrenset til perioden 15. juli til 1. november. 

  • Skriftlig høringsfrist er 29. april 2019.

Det blir muntlig høringsmøte i Kongsvinger Rådhus, kommunestyresalen 19. mars kl. 18.00.

Skriftlige uttalelser sendes via epost til:

postmottak@kongsvinger.kommune.no  

Eller som brev til:

Kongsvinger kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 Kongsvinger. 

Dokumentene er også tilgjengelig på biblioteket og i rådhusets servicetorg. 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30