Innspill på parkeringsstrategi og veileder

Kongsvinger kommune har utarbeidet forslag til ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder. Formannskapet vedtok i sitt møte 6. mars 2019, sak 21/19, å legge forslaget ut på høring. Høringsperioden er fram til 1. mai 2019. Målet er å vedta parkeringsstrategien med veileder i kommunestyret i juni 2019.

Viser bilde av en parkeringsautomat

Innholdet i ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder 

Parkeringsstrategien skal bidra til å styre areal- og transportutviklingen i Kongsvinger i tråd med de langsiktige målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel og Kongsvinger2050. Parkeringsstrategien tar for seg de parkeringspolitiske målene, hovedgrepene i virkemiddelbruken og begrunnelsen for de. Sentrale tema er regulering av parkeringstid, differensiert parkeringstilbud for handels- og arbeidsreiser, fastsetting av prisnivå, sykkelparkering, parkering for elbiler, bildelingsordning og organisering av kommunens parkeringsvirksomhet.  

Selve parkeringsveilederen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering. Forslaget innebærer blant annet nye soner for parkeringsnormer, nye normer for antall parkeringsplasser for både bil og sykkel, nye krav for tilrettelegging for lading av elbil, krav til utforming og plassering av sykkelparkering.  

Den nye parkeringsstrategien med veileder vil når den blir vedtatt erstatte gjeldende parkeringsstrategi som ble fastsatt som en del av arbeidet med kommunedelplan for sentrum i 2007. 

Forslag til helhetlig parkeringsstrategi med veileder:

Informasjonsmøte om parkeringsstrategien og parkeringsveilederen

Parkeringsstrategien og parkeringsveilederen legges ut til høring samtidig som kommmuneplanens arealdel 2019-2030. Det vil derfor bli avholdt et felles informasjonsmøte om både arealdelen og parkeringsstrategien med veileder. Tidspunkt og sted:

  • Tirsdag 23. april kl 18:00 i Rådhuset 

Hvordan gi innspill?

  • Eventuelle høringsinnspill sendes inn innen 1. mai 2019. 

Uttalelser kan sendes skriftlig via E-post her.

Per post:

Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader med 19/677 Parkeringsstrategi for Kongsvinger.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30