Nivå 1

Nivå 1

- 1. Samtykke til Stafettlogg

 • I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase av livet, benyttes en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i dette arbeidet. Informer om, og få et signert samtykke til oppretting av logg. 
 • NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester. Husk da å få et samtykke fra foresatte/ barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «samtykke til Stafettlogg»

- 2. Skap felles forståelse

 • Inviter, planlegg og gjennomfør møte med foresatte/ barnet og egen tjeneste, der dere skaper felles forståelse og blir enige om mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i Stafettloggen. 
 • Avtal tiltak både i hjem og i barnehagen, og vær også åpen for andre løsninger i barnets øvrige nettverk (viktig slektning, trener osv). 
 • Avklar hvem som har ansvar for å informere barnet, hvordan man informerer og hvordan barnet gis mulighet til å uttale seg. Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «Tips til undringssamtaler», «Forberedelse og gjennomføring av møter»

- 3. Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få hans eller hennes egen opplevelse av endringen. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», Pedagogisk analyse, Kartleggingsverktøy (som f.eks ASQ, ASQ:SE, TRAS, «Alle med»)

- 4. Evalueringsmøte - drøfting

 • Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

- 5. Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • På bakgrunn av drøftingene i evalueringsmøtet – fatt en beslutning om veien videre. Kun tre alternative utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter eller tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men vurderer at dere har flere tiltak som kan iverksettes i egen enhet – gå tilbake til nivå 1, trinn 3. 
 3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre  innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2 innen 2 uker (om saken blir løftet videre på nivå 2 er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere)
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «Forberedelse og gjennomføring av møter», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt»

Nivå 2

Trykk her for å gå til Nivå 2

Nivå 3

Trykk her for å gå til Nivå 3

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30