Illustrerende bilde av Nivå 2

Nivå 2 

- 1. Opprett kontakt med annen tjeneste

 • Når samtykke foreligger innkalles aktuelle samarbeidspartner(e) til et første møte innen 2 uker. Saken opprettes i Stafettloggen (av den som inviterer til møtet), denne personen har ansvaret for å skrive inn møtereferat og oppdatere Stafettloggen frem til annen stafettholder avtales mellom samarbeidende aktører. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «samtykke til Stafettlogg»   (+ lenke til «opprett logg her»)

- 2. Samarbeidsmøte - planlegg tiltak

 • Utfordringen presenteres, vesentlig å sikre at foresatte og barnet har felles virkelighetsforståelse og kan starte med den samme grunnlagsinformasjonen. Aktuelle tiltak drøftes og planlegges. 
 • Det avtales hvem som skal være Stafettholder videre, og det settes tidspunkt for evaluering av de planlagte tiltak. 
 • Nytt samarbeidsmøte avtales. .
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» og «Forberedelse og gjennomføring av møter»

- 3. Iverksett tiltak

 • Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få hans eller hennes egen opplevelse av endringen. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» 

- 4. Evalueringsmøte - drøfting

 • Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. Fra barnehagen bør både ansatte i avdelingen, pedagogisk leder og styrer i barnehagen være med på forberedelser til evalueringsmøtet.  
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

- 5. Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • På bakgrunn av drøftingene i evalueringsmøtet – fatt en beslutning om veien videre. Kun tre alternative utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter eller tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men vurderer at dere har flere tiltak som kan iverksettes i egen enhet – gå tilbake til nivå 2, trinn 2. 
 3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for ytterligere hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre  innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere., lag henvisning og kall dem inn til et nytt møte på nivå 3 (innen 2 uker). Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/ melding og sikrer at samtykke er innhentet. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «Forberedelse og gjennomføring av møter», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt» og «henvisning til PPT»

Nivå 3

Trykk her for å gå til Nivå 3

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30