Nivå 0

Nivå 0

- 1. Undring oppstår

 • Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. Eventuelle spørsmål ut fra observasjoner eller hendelser gjør at du ønsker å undersøke barnets situasjon nærmere. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjoner. Dersom det er omsorgsgiver som melder fra om uro knyttet til barnets trivsel i barnehagen skal du alltid gå videre, se evt. tiltak ved mobbing eller krenkende atferd.
 • Nyttige hjelpemidler: «Barn og unges tegn til mistrivsel», «Inkluderende barnehagemiljø/ handlingsplan

- 2. Konkretiser undring

 • Undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler skal nå sammenfattes og skriftliggjøres. Konkretisering innebærer eventuelle spørsmål som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Undringsskjema barnehage», : «Tips til barnesamtaler», «Barn og unges tegn til mistrivsel», «skala for uro: foresatte», «skala for uro: barn og ungdom

- 3. Del undringen med lederen din

 • Del undringen med din nærmeste leder ved første anledning. Dersom saken skal tas videre avgjør dere hvem som skal ta kontakt med foresatte. Om dere er usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Saken diskuteres anonymt. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Tips til barnesamtaler», «undringsskjema barnehage», «signal på manglende trivsel», «skala for uro: foresatte», «skala for uro: barn og ungdom», «undringssamtale med foresatte», «Pedagogisk analyse»  

- 4. Del undringen med foresatte/barnet

 • Inviter og gjennomfør en undringssamtale med foresatte/ barnet. Dersom det gjelder et barns fysiske og psykiske barnehagemiljø, senest innen 2 uker. Til dette møtet benytter du veiledningen du finner i «forberedelse og gjennomføring av en undringssamtale».  
 • Nyttige hjelpemidler: «Forberedelse til undringssamtale», «Tips til barnesamtale». 

- 5. Grunn til videre oppfølging?

 • I samtalen med foresatte/ barnet er det drøftet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken. 
 • Er det behov for å hente inn hjelp fra andre tjenester enn i barnehagen, så går du til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (Stafettholder). 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «samtykke til å gi informasjon», «Tiltaksoversikt

Nivå 1

Trykk her for å gå til Nivå 1

Nivå 2

Trykk her for å gå til Nivå 2

Nivå 3

Trykk her for å gå til Nivå 3

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30