Partier du kan stemme på i Kongsvinger

Partier på valg i Kongsvinger Kommunestyrevalg 2019 – Partilister med kandidater Her finner du oversikt over partier, med kandidater, som stiller til valg i Kongsvinger. Er du ført opp som kandidat på et listeforslaget, og ikke ønsker det, har du rett til å kreve deg fritatt.

Viser bilde av ei valgurne

Partier på valg i Kongsvinger:

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg

    
Dersom du vil gjøre gjeldende en av de fritaksgrunnene som er nevnt ovenfor, må du melde dette til valgstyret innen 17. april 2019 ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

Krav om fritak kan sendes via brev eller epost. 
Evt. epost sendes til kommunens postmottak her.  

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har de mistet retten til å kreve dem fritatt.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30