Parallelloppdrag Midtbyen

Illustrasjonsbilde over Midtbyen

Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene som ligger til grunn for byplanstrategien Kongsvinger 2050. For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen, har kommunen og en sentral eiendomsutvikler bedt tre arkitektgrupper komme med forslag til utviklingsgrep for Midtbyen.

Forslagene viser ulike grep på transformasjon og forettting, og gir gjennom dette et godt utgangspunkt for den videre diskusjonen rundt utvikling av området.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdrgaet finner du her. (PDF, 12MB)

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30