Innspill på omsorgsboliger Holt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for omsorgsboliger Holt ut til offentlig ettersyn.

Bilde av eldre dame som veiledes

Planområdet ligger på den tidligere ungdomsskoletomta på Holt, sør-vest for rv. 2, Arkovegen. Adkomst til området er fra Tajevegen. Planen omfatter et areal på ca. 12 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ca. 30 omsorgsboliger i heldøgnsbemannet bofellesskap for personer med demens. I tillegg er nødvendige utearealer inkludert. 

Alle dokumenter kan også ses på Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i rådhuset.  

Merknader og innspill kan sendes Kongsvinger kommune innen mandag 27. mai 2019, fortrinnsvis via «Plandialog». Trykk på gul konvolutt til venstre i kartbildet når du åpner linken over.

Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til kommunens postmottak her.

eller som brev til:

Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger. 
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30