Jernbanegata 5 m.fl. - Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved, på vegne av tiltakshaver og forslagstiller Øst Eiendom AS, oppstart av reguleringsarbeid for overnevnte.

Planavgrensning og eierforhold Planområdet er ca. 6,9 da hvorav noe under halvparten skal utvikles med byboliger og næring. Planområdets avgrensing er vist med stiplet strek på kartutsnittet under. Planområdets eiendommer 72/104, 266, 204 og 200/10 eies av forslagstiller Øst Eiendom Jernbanegata 5 AS. De øvrige i planområdet eies for det meste av Kongsvinger kommune.  
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30