Storgata - Parkveien - Tommelstadsgate - Mindre reguleringsendring

8504-C Storgata – Parkveien – Tommelstadsgate

Planutvalget i Kongsvinger har vedtatt mindre endring av reguleringsplan 8504-C Storgata – Parkveien – Tommelstadsgate, med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-14. Endringene omfatter justeringer av formålsgrense, byggegrenser og reguleringsbestemmelser. 

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28. 

Brev
Kongsvinger kommune
Areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger.


 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30