Biovarmesentral Vingersjjøvegen, Reguleringsplan, PlanID 201807 - Offentlig ettersyn/Høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn.

Reguleringsplan Biovarmesentral Vingersjøvegen, PlanID 201807

Planområdet er en del av gnr. 26, bnr. 5. Det ligger inntil Vingersjøvegen og Eidsivas nettstasjon i nord, umiddelbart sørøst for Kongsvinger sentrum, like sør for jernbanen på sørsiden av Glomma. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt større fjernvarmeanlegg med tilhørende støttefunksjoner.

Brev

Enhet for areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30