Glommengata 3, Detaljreguleringsplan, ID201801, Offentlig ettersyn/Høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Glommengata 3, Plan ID201801

Planområdet dekker gnr. 72 Bnr. 48 med tilgrensende veggrunn. Det aktuelle utbyggingsområdet ligger inntil Glommengata, Holtvegen og Jernbanegata.  

Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med underliggende parkering og næringsarealer mot Glommengata. Byggehøyden foreslås avtrappende fra 7 til 4 etasjer.

Åpent møte

Det vil bli avholdt et åpent møte om Glommengata 3, i Kongsvinger rådhus, 8. augustkl. 17.

Brev

Enhet for areal- og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30