Blinken Strikk

På strikkeavdelingen på Blinken kan du.........

ull

For bestilling

Besøk oss

jsbvøushvbøksjBV Ksj søkj ødkjf økadj kjd adøkj aødkjf aøkdjf adøkjf kjdf økadj føadkjf daøjføadkjf øadkjf øadkjf øakjd faøkjdf øakdjf aødkjf aødkjf adøkjf kjødaf adøkjf adøkjf adøkjf økjdaf økjadf adkjøf køjadf kajdøf kajdøf akdjf kjdaøf økadjf daøkjf daøkfj døkfj 

df jdaføjk døakfj ødakfj daøkf aødf

 ajad føkadjf øadkfj adøfkj adøf

ajdføkjfnøkdjnvøkjdfnvøkjdfn ødjk dkøj økjd ø

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30