Nytt sentrumshotell i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har mottatt en henvendelse fra tre eiendomsaktører som har et ønske om å etablere et nytt sentrumshotell med konferansefasiliteter i Storgata ved Byparken/Rådhusteatret. Kommunestyret vedtok i juni 2018 at det kan igangsettes en planprosess der man får vurdert nærmere konsekvensene av etablering av et hotell i randsonen av Byparken. Et eventuelt vedtak om faktisk realisering vil først komme når alle forhold rundt saken er belyst.

Nedenfor finner du de offentlige dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med saken. Kongsvinger sentrumshotell AS har opprettet egen nettside, der du kan finne informasjon om planen for et nytt sentrumshotell. 

Sak 38/19 – Reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell – behandling av oppstart, september 2019

Sak 79/19 – Avklaring av forutsetninger for videre utvikling av et byhotell med tilhørende fasiliteter, juni 2019

Sak 80/18 – Hotell i byparken – videre prosess samt samarbeidsavtale, september 2018

Sak 81/18 – Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell

Sak 60/18 - Henvendelse om nytt hotell i Byparken, juni 2018

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30