Gang. og sykkelveg langd Fv. 210 Vestre Solørveg, Glomstad - Sæter

OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn:

Gang- og sykkelveg langs Fv. 210 Vestre Solørveg, Glomstad – Sæter,  PlanID 201901

Planområdet ligger på vestsiden av Fv 210 fra Glomlia (Glomstad) til Sæter (Bogersjøvegen).

Hensikten med planen er å etablere en sammenhengende, attraktiv og trafikksikker gang- og sykkelveg. Dette tiltaket vil forlenge sykkelvegnettet fra Glomstad mot Sæter og inngå i en del av sykkelnettet i og rundt Kongsvinger by.

Alle dokumenter kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset.

Innspill kan også sendes på e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller brev til:

Kongsvinger kommune
Enhet for arealplan og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kongsvinger kommune på tlf. 62 87 40 00.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30