Innhold på siden

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010.

Formål

Formålet med forumet er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen for å sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha tett og god dialog med Jernbaneverket og NSB samt Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

Utvikling av Kongsvingerbanen er viktig ut i fra flere perspektiver. Banen har betydning for pendlertrafikk til/fra Osloområdet, pendlertrafikk over grensen , utvikling av ”hovedstadsbanen” mellom Oslo og Stockholm samt for godstransport for transportaksene øst-vest og nord-syd.

Medlemmer

Eidskog kommune - Ordfører, Camilla Thue
Fet kommune - Ordfører, Harry Skoglund
Kongsvinger kommune - Ordfører, Margrethe Haarr
Nes kommune - Ordfører, Grethe Sjøli
Skedsmo kommune - Varaordfører, Boye Bjerkholt
Sør-Odal kommune - Ordfører, Knut Hvithammer
Sørum kommune - Ordfører, Marianne Grimstad Hansen
Akershus fylkeskommune - Fylkestingsrepresentant, Solveig Schytz og Gjermund Skar
Akershus fylkeskommune adm - Seniorrådgiver, Tom Granquist
Hedmark fylkeskommune - Fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen
Hedmark fylkeskommune adm - Rådgiver, Øystein Sjøli
NHO Innlandet, Jon Kristiansen
 
Sekretariatet for Jernbaneforum Kongsvingerbanen er lagt til Kongsvinger kommune.

Jernbaneforumet møtes  3-6 ganger i løpet av året.

Leder og nestleder i Jernbaneforum Kongsvingerbanen er:

  • Leder: Ordfører Marianne Grimstad Hansen, Sørum kommune
  • Nestleder: Varaordfører Sjur Strand, Kongsvinger kommune

Kontaktpersoner:

Leder:
Ordfører Marianne Grimstad Hansen
Telefon: 930 52 932
Epost

Nestleder:
Ordfører Sjur Strand
Telefon: 900 98 854
Epost

Sekretariatet:
Rådgiver Hilde Nygaard
Telefon: 997 90 803
Epost

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30