Glommengata 3 - Vedtatt reguleringsplan

Kongsvinger kommunestyre vedtok i møte 26.09.2019, Reguleringsplan for Glommengata 3  med Plan ID 201801. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 og er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er 3 uker fra annonsedato. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at  planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.


Eventuell klage sendes fortrinnsvis via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse». Den kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no  eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00. 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30