Gang- og sykkelveg Glåmlia - Sæter - vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Kongsvinger har vedtatt følgende reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Gang- og sykkelveg Glåmlia - Sæter (Plan-ID 201901)

Hensikten med planen er å etablere en sammenhengende, attraktiv og trafikksikker gang- og sykkelveg til Sæter.

Aktuelle dokumenter:

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12  og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 17. januar 2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at  planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes skriftlig via e-post til kommunens postmottak eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00. 

  Snakk med oss

  SERVICETORGET
  Telefon: 62 87 40 00
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30
  E-post til servicetorget

  Døgnåpne vakttjenester

  Skriv til oss

  KONGSVINGER KOMMUNE
  Postboks 900
  2226 Kongsvinger
  E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
  Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

  Org.nummer: 944 117 784
  Bankkontonummer: 1822 83 85200
  Kommunenummer: 3401
  Ansvarlig redaktør: Rune Lund

  Personvernerklæring

  Besøk oss

  SERVICETORGET
  Rådhusplassen 3
  2212 KONGSVINGER

  Åpningstid:
  Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
  Ons kl 09:00 - 15:30