Kongsvinger brannstasjon - Offentlig ettersyn

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 21.01.2020, sak 044/19, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan 201902 Kongsvinger brannstasjon ut til offentlig ettersyn, jf. planog bygningslovens § 1210.

Området på 9500 m2, som ligger nordvest for krysningen mellom Øvre Langelandsveg og Vardåsvegen, reguleres hovedsakelig til offentlig og privat tjenesteyting. Formålet med planen er å legge til rette for en ny og moderne brannstasjon.

Åpent informasjonsmøte

Det holdes åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen mandag 10.02.2020 kl 17:00 i Kongsvinger rådhus, Lille Festsal, hvor forslag til reguleringsplan og skisser til brannstasjon vil presenteres.

Dokumenter:

Planen kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset.

Eventuelle merknader til planen kan sendes via nettsiden eller på epost til:
postmottak@kongsvinger.kommune.no, alternativt brev til
Kongsvinger kommune
Enhet for areal og byutvikling
Postboks 900
2226 Kongsvinger.
Spørsmål rettes til telefon 62 87 40 00.

Frist for merknader er 18.03.2020.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30