Korona-veileder for barnehager

Viser bilde av et barn som vasker hendene

Veileder

I tråd med regjeringens anbefalinger, gjenåpnes barnehagene i Kongsvinger mandag 20. april 2020. I går ble veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet offentliggjort. Veilederen gir konkrete råd om tiltak som skal gjennomføres i barnehagene for å sikre godt smittevern.

Veilederen gir gode og tydelige råd om hvordan barnehagene kan ivareta smittevernet, og barnehagene våre er i full gang med å tilpasse seg disse rådene. Samtidig skal fortsatt personalet møte barnas behov for kontakt og omsorg.

Foreldrene skal kunne føle seg trygge på at det er forsvarlig å sende barna i barnehagen, sier kommunalsjef Atle Teksum.

Er du syk skal du være hjemme

Det viktigste tiltaket for å hindre smittespredning i barnehagene, er at barn og voksne som ikke er friske skal holde seg hjemme. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hygienetiltak og avstand

God hygiene og redusert kontakt mellom barna er også viktige tiltak i veilederen. Barnehagene har plan for håndvaskrutiner, og barna skal læres opp i disse rutinene. Det anbefales også at barna leker i faste, mindre grupper, og at man planlegger for aktiviteter utendørs uten at gruppene blandes.  

Tiltak som er på plass

Spørsmålene under er en sjekkliste for smittevern i barnehagene, og en oversikt over tiltak som er på plass når barnehagene åpner. 

Hva er barnehageeiers overordnede ansvar?

 • Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen
 • Informasjon til foresatte om nye rutiner i barnehagen
 • Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte
 • Lage skriftlig rutine for renhold
 • Lage plan for oppretting og organisering av kohorter
 • Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

Hvilke hygienetiltak skal overholdes?

 • Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter
 • Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene
 • Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
 • Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig
 • Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)
 • Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift

Hvordan skal man legge til rette for å redusere kontakt mellom personer?

 • Vurdere bruk av rom i forhold til antall barn i gruppene
 • Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper
 • Dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad
 • Unngå større samlinger av barn
 • Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere slik at deling begrenses
 • Sørge for egen sitteplass per barn ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom barna
 • Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis
 • Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen
 • Kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel (alternerende tider for foresatte)
 • Organisere for at barn kan starte dagen ute
 • Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen

Hvilke planer skal lages for renhold?

 • Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)
 • Lage en plan for renhold av leker, sportsutstyr, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

Hvilke tiltak er viktig for ansatte?

 • Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse
 • Holde avstand i pauser
 • Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer
 • Begrense bruk av offentlig transport

Relevante sider og lenker

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Relevante filmer for barn og voksne vedrørende gjenåpning av barnehager

Korona-veilederen for barnehager på regjeringen.no

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30