Dyrket jord til utleie på Sæter for 2021 - 2030

Bilde over dyrket mark på Sæter

Åpen konkurranse

Leie av dyrket jord 2021 - 2030, Sæter kommunegård gnr. 54 bnr. 1 

Fra og med 01.01.2021 er det ledig jord til utleie på Sæter kommunegård gnr. 54 bnr. 1.

Kommunen ønsker derfor å leie ut den dyrkede jorda på Sæter for en ny 10-års periode.

Utleien omfatter 510 dekar fulldyrket jord, 19 dekar overflatedyrket jord og 98 dekar innmarksbeite. 

Her finner du prospektet som inkluderer: (PDF, 925KB)

Frist for å innlevere tilbud: 15. juni 2020.

Tilbudet sendes:

Kongsvinger kommune
Næring og miljø
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Kommunens kontaktpersoner:

Even Skaarseth Enger, tlf. 90 92 11 23
E-post: Even.Skaarseth.Enger@kongsvinger.kommune.no

Merete Glorvigen, tlf. 47 69 81 20
E-post: Merete.Glorvigen@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30