Nedre Langerud - detaljreguleringsplan

OFFENTLIG ETTERSYN
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan Nedre Langerud, PlanID 201609

Reguleringsplanen legger til rette for ca 100 nye boenheter ved Langerudberget, Vennersberg. Block Watne er grunneier og forslagstiller. Det skal legges til rette for en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse, der hovedvekten er konsentrert småhusbebyggelse.

Frist for innspill til er 7. august 2020.

Her finner du aktuelle saksdokumenter

Hoveddokumenter

  1. Plankart (PDF, 630KB)
  2. Reguleringsbestemmelser (PDF, 920KB)
  3. Planbeskrivelse  (PDF, 6MB)
  4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 358KB)

Supplerende dokumenter

På grunn av koronapandemien er dokumentene kun tilgjengelig digitalt. 

Innspill kan også sendes på e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller brev til: Kongsvinger kommune, Enhet for areal- og byutvikling, postboks 900, 2226 Kongsvinger.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30